Download  Print this page

Aan De Slag; Discs Die Kunnen Worden Afgespeeld Op Dit Apparaat; Het Apparaat Opnieuw Instellen; De Demo-stand Annuleren - Sony CDX-GT640UI Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw compact disc player.
Hide thumbs

Advertisement

Aan de slag

Discs die kunnen worden
afgespeeld op dit apparaat
U kunt CD-DA's (ook met CD TEXT) en
CD-R's/CD-RW's (MP3-/WMA-/AAC-
bestanden (pagina 22)) afspelen.
Soorten discs
CD-DA
MP3
WMA
AAC

Het apparaat opnieuw instellen

Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt of
na het vervangen van de accu of het wijzigen van
de aansluitingen, moet u het apparaat opnieuw
instellen.
Maak het voorpaneel los (pagina 7) en druk met
een puntig voorwerp, zoals een balpen, op de
RESET toets (pagina 8).
Opmerking
Als u op de RESET toets drukt, worden de
klokinstelling en bepaalde opgeslagen gegevens
gewist.

De DEMO-stand annuleren

U kunt het demonstratiescherm annuleren dat
wordt weergegeven tijdens het uitschakelen.
1
Houd de selectietoets ingedrukt.
Het installatievenster wordt weergegeven.
2
Druk herhaaldelijk op de selectietoets
tot "DEMO" wordt weergegeven.
3
Draai de regelknop om "DEMO-OFF"
te selecteren.
4
Houd de selectietoets ingedrukt.
Het instellen is voltooid en het scherm keert
terug naar de normale ontvangst-/
weergavestand.
6
Label op de disc
De kaartafstandsbediening
voorbereiden
Verwijder het beschermende laagje.
Tip
Zie pagina 23 voor meer informatie over het
vervangen van de batterij.

De klok instellen

De digitale klok werkt met het 24-uurs systeem.
1
Houd de selectietoets ingedrukt.
Het installatievenster wordt weergegeven.
2
Druk herhaaldelijk op de selectietoets
tot "CLOCK-ADJ" wordt weergegeven.
3
Druk op (SEEK) +.
De aanduiding voor het uur gaat knipperen.
4
Draai de regelknop om de uren en
minuten in te stellen.
Als u de digitale aanduiding wilt verplaatsen,
drukt u op (SEEK) –/+.
5
Druk op de selectietoets na het
instellen van de minuten.
Het instellen is voltooid en de klok begint te
lopen.
Als u de klok wilt weergeven, drukt u op
(DSPL). Druk nogmaals op (DSPL) om terug te
keren naar het vorige scherm.
Tip
U kunt de klok automatisch instellen met de RDS-
functie (pagina 14).

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDX-GT640UI

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: