Download Print this page

Yhdistelmäpainike Ja Toiminnot; Vianmääritys - Electrolux EM40W060 Installation And User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
60
www.electrolux.com
5. YHDISTELMÄPAINIKE JA TOIMINNOT
Painike Toiminto
P
°C
6. VIANMÄÄRITYS
Ongelma
Näytössä näkyy
virhekoodi E0
Näytössä näkyy
virhekoodi E1 tai
E2
Hajut
Kierrätys
Tämä merkki ilmoittaa, että tätä tuotetta
ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana
EU-maissa. Jotta kontrolloimaton
jätteiden hävitys ei aiheuttaisi haittoja
ympäristölle tai ihmisterveydelle, laite
tulee kierrättää vastuullisesti materiaalien
uudelleen käytön mahdollistamiseksi.
Palauta käytetty laite palautus- ja
keräysjärjestelmiä käyttäen tai ottamalla
Käyttö
Paina painiketta pitkään 5 sekunnin ajan kaikkien
ohjelmatoimintojen lukitsemiseksi. Näyttöön syttyy
Lapsilukko
lukituksen symboli. Paina painiketta uudelleen pitkään
5 sekunnin ajan lukituksen avaamiseksi.
Paina painiketta pitkään 5 sekunnin ajan, käyttäjä voi
Valon
tämän jälkeen säätää valmiustilan merkkivalon
voimakkuus
voimakkuutta painamalla painiketta + tai –. Valittavissa
on yhteensä kolme voimakkuustasoa.
Paina painiketta pitkään 20 sekunnin ajan kaikkien
lämpövastuksien poistamiseksi käytöstä. Laitteen muita
Esittelytila
toimintoja voidaan käyttää normaalisti. Paina painiketta
uudelleen pitkään 20 sekunnin ajan lukituksen avaamiseksi.
Tehdasasetuks
Paina painiketta pitkään 20 sekunnin ajan palauttaaksesi
ien palautus
laitteen tehdasasetukset.
Mahdollinen syy
Tämä tuote sisältää
automaattisen virrankatkaisun,
jos lämpötila laskee 5 asteen
verran 10 minuutin aikana.
Tuotteen NTC-yksikössä voi
olla oikosulku tai avoin piiri
Syntyvät lämpövastuksesta
ensimmäisen käyttökerran
yhteydessä.
Korjaustoimenpide
Käyttäjän tulee käynnistää laite
uudelleen painamalla
valmiustilassa olevaa
virtapainiketta.
Käyttäjän tulee toimittaa laite
vastaavaan huoltopalveluun
korjattavaksi, NTC tulee
asentaa uudelleen laitteeseen.
Tämä on normaalia ja se häviää
jonkin ajan kuluttua käytön
aikana.
yhteyttä jälleenmyyjään, jolta laite
hankittiin. He voivat toimittaa tämän
laitteen ympäristöystävälliseen
kierrätyspisteeseen.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux EM40W060