Download Print this page

Tehnične Značilnosti; Navodila Za Namestitev - Electrolux EM40W060 Installation And User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
114
www.electrolux.com
nevarnosti, ki obstajajo. Otroci, starejši
od treh in mlajši od osem let, ne smejo
vključevati, upravljati in čistiti naprave ali
izvajati uporabniškega vzdrževanja.
21. POZOR--Nekateri deli tega izdelka
se lahko zelo segrejejo in povzročijo
opekline. V prisotnosti otrok in ranljivih
oseb je potrebna posebna pozornost.
2. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI
Model
EM40W060, EG40W060
EM40W080, EM20W080,
EG40W080, EG20W080
EM40W100, EM20W100,
EG40W100, EG20W100
EM40W150, EG40W150

3. NAVODILA ZA NAMESTITEV

Opomba: Ta enota je namenjena samo
za UPORABO NA TLEH ali MONTAŽO
NA STENO
Opomba: noge niso priložene, uporabnik
jih mora kupiti kot dodatno opremo.
OPOZORILO: grelnik naj ima ob uporabi
nameščene noge ali pa naj bo nameščen
na steno. Če želite, da grelnik deluje
samo v pokončnem položaju (noge na
dnu ali upravljalna plošča na zgornji levi
strani), lahko katerikoli drug položaj
predstavlja nevarnost.
OPOZORILO: izdelka ne nameščajte
v pokončen položaj ali pa bo prenehal
delovati ali povzročil nevarnost požara.
Izdelek namestite, kot prikazujejo slike
A, B, C, D, E.
A: Namestitev nog
Ta grelnik lahko uporabljate
z nameščenimi nogami ali nameščenega
na steno. Če izdelek uporabljate na tleh,
morate najprej namestiti noge. Sestavite
lahko na naslednji način:
22. To napravo lahko uporabljajo otroci
od osmega leta naprej ter osebe
z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi
ali razumskimi sposobnostmi ali
s pomanjkanjem izkušenj ter znanja.
SHRANITE TA NAVODILA
Nazivna napetost/
frekvenca
220-240 V / 50 Hz
220-240 V / 50 Hz
220-240 V / 50 Hz
220-240 V / 50 Hz
1. Razpakirajte in vzemite izdelek iz
embalaže, odstranite gumijasti čep, kot
prikazuje slika A.
2. Izdelek položite v ustrezen položaj in
s šestrobim stebelnim ključem pritrdite
noge, kot prikazuje slika B.
Predlagana velikost
prostora za boljši
Nazivna moč
rezultat
600 W
6 M
800 W
8 M
1000 W
10 M
1500 W
15 M
do 10 M
2
2
do 14 M
2
2
do 16 M
2
2
do 26 M
2
2
Slika A

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux EM40W060