Download Print this page

Kombinationsknapp Och Funktioner; Felsökning - Electrolux EM40W060 Installation And User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
130
www.electrolux.com

KOMBINATIONSKNAPP OCH FUNKTIONER

5.
Knapp Funktion
Barnlås
P
°C
Ljusintensitet
Demo-läge
Fabriksåterställning
6. FELSÖKNING
Problem
Felkod E0 visas
på displayen
Felkod E1 och
E2 visas på
displayen
Konstig lukt
Återvinning
Denna märkning anger att produkten inte
får kasseras med annat hushållsavfall
inom hela EU. För att förhindra eventuell
skada på miljön och människors hälsa på
grund av okontrollerad avfallshantering,
ska hushållsapparaten återvinnas för att
främja hållbar återanvändning av
materiella resurser. För att returnera en
använd produkt, använd retur-och
Användning
Tryck på knappen i 5 sekunder för att låsa alla
programfunktioner och symbollamporna på
displayen. Tryck i 5 sekunder igen för att avaktivera.
Tryck på knappen i 5 sekunder, därefter kan
användaren justera intensiteten på standby-ljuset
genom att trycka på (+)- eller (-)-knappen. Totalt kan
tre intensiteter väljas.
Tryck i 20 sekunder på knappen för att få
värmeelementen att sluta fungera, andra funktioner
fungerar normalt. Tryck i 20 sekunder igen för att
avaktivera.
Tryck på knappen i 20 sekunder för att återställa
produkten till fabriksinställningar.
Trolig orsak
Denna produkt stängs
av automatiskt om
temperaturen minskar med
5 grader i 10 minuter.
Det kan bli kortslutning eller
öppen krets på produktens
NTC
Kommer från
värmeelementen när de
används för första gången.
Åtgärd
Användaren måste starta om
produkten genom att trycka på
standby-knappen.
Användaren måste skicka produkten
till utsedda serviceagenter för
reparation, NTC måste sättas in igen
och produkten slås på.
Detta är normalt och minskar med
tiden.
insamlingssystem eller kontakta
återförsäljaren där produkten köptes. De
kan ta emot denna produkt för miljösäker
återvinning.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux EM40W060