Download Print this page

Vedlikehold - Electrolux EM40W060 Installation And User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NORSK
101
7.

VEDLIKEHOLD

1. Fjern alltid kontakten fra vegguttaket og
la ovnen kjøle seg ned før du rengjør den.
2. Rengjør overflaten til ovnen med et
mykt tøystykke (fuktig, ikke bløtt) og tørk
av overflaten før du bruker ovnen.
ADVARSEL:
Ikke senk ovnen i vann.
Ikke bruk rengjøringsmidler som
vaskemidler og fettfjernere.
Ikke la innsiden bli våt, ettersom dette
kan forårsake fare.
3. For å oppbevare ovnen, sett den
tilbake i originalforpakningen og lagre
den på et rent og tørt sted.
4. Ved feil eller tvil, ikke forsøk å reparere
ovnen selv. Det kan føre til brann eller
elektrisk støt.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux EM40W060