Download Print this page

Kombinirane Tipke In Funkcije; Odpravljanje Težav - Electrolux EM40W060 Installation And User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
120
www.electrolux.com

5. KOMBINIRANE TIPKE IN FUNKCIJE

Tipka
P
°C
6. ODPRAVLJANJE TEŽAV
Težava
Na
prikazovalniku
se prikaže koda
napake E0
Na
prikazovalniku
se prikaže koda
napake E1 ali E2
Neprijetne
vonjave
Recikliranje
Ta oznaka pomeni, da tega izdelka
v EU ni dovoljeno odstranjevati
z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi
preprečili morebitno škodo za okolje ali
zdravje zaradi nenadzorovanega
odstranjevanja odpadkov, izdelek
odgovorno reciklirajte, da pomagate
trajnostno ponovno uporabiti vire. Za
vrnitev uporabljene naprave uporabite
Funkcija
Delovanje
S pritiskom tipke pet sekund zaklenete vse programske
Varovalo za
funkcije, na prikazovalniku zasveti simbol ključavnice,
otroke
s ponovnim pritiskom pet sekund pa funkcijo izklopite.
Pet sekund pritiskajte tipko, nato pa lahko uporabnik nastavi
Intenzivnost
intenzivnost luči v stanju pripravljenosti, tako da pritisne
luči
tipko + ali –, skupno je mogoče izbrati tri intenzivnosti.
Pritiskajte tipko 20 sekund, da grelni elementi prenehajo
Predstavitveni
delovati, druge operacije pa je mogoče izvajati običajno.
način
S ponovnim pritiskom 20 sekund izklopite funkcijo.
Tipko pritiskajte 20 sekund, da se izdelek povrne na
Tovarniška
tovarniško nastavitev.
ponastavitev
Morebitni vzrok
Ta izdelek ima funkcijo
samodejnega izklopa, če
temperatura pade za
5 stopinj v 10 minutah.
Na NTC izdelka lahko pride
do kratkega stika ali
prekinitve tokokroga
Proizvaja jih grelni element,
ko ga uporabljate prvič.
Rešitev
Uporabnik mora ponovno zagnati
izdelek s pritiskom tipke za
vklop/stanje pripravljenosti.
Uporabnik mora izdelek poslati
imenovani servisni službi
v popravilo, NTC je treba ponovno
vstaviti in vrniti na izdelek.
To je običajno in se med uporabo
postopoma zmanjšajo.
vračilne in zbirne sisteme ali pa se
obrnite na trgovca, kjer ste izdelek
kupili. Izdelek lahko predajo v okolju
varno recikliranje.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux EM40W060