Download Print this page

Vedligeholdelse - Electrolux EM40W060 Installation And User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
DANSK
41

7. VEDLIGEHOLDELSE

1. Tag altid stikket ud af stikkontakten,
og lad varmeapparatet køle ned, inden
du rengør det.
2. Tør varmeapparatets yderside ind
imellem med en blød og fugtig klud
(ikke dryppende våd), og tør ydersiden,
inden du betjener varmeapparatet.
ADVARSEL:
Nedsænk ikke varmeapparatet i vand.
Brug ingen rengøringskemikalier såsom
rengøringsmidler eller skuremidler.
Lad ikke indersiden blive våd, da dette
kunne udgøre en fare.
3. For at stille varmeapparatet væk skal
du anbringe varmeapparatet i dets
originale emballage og opbevare det et
tørt og rent sted.
4. I tilfælde af funktionsfejl eller tvivl
skal du ikke selv prøve at reparere
varmeapparatet, da det kan resultere
i en brandfare eller i elektrisk stød.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux EM40W060