Download Print this page

Käyttöohjeet - Electrolux EM40W060 Installation And User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
56
www.electrolux.com
5. Kun kannatin on asennettu, kohdista
tuotteen takana olevat reiät ja kiinnitä
kannatin 1 tuotteeseen. Sen jälkeen
4. KÄYTTÖOHJEET
4.1 Käyttöpaneeli
LISÄÄ
VÄHENNÄ
Lämpötila
OHJELMAVALIKKO
Ajastin
Päällä/pois (valmiustila)
Toiminnan merkkivalo
tuotetta tulee siirtää vasemmalle sen
kiinnittämiseksi. Katso kuva E.
Kuva D
Huomaa: Kun lämmitin halutaan purkaa,
noudata asennusohjeita päinvastaisessa
järjestyksessä.
°C
P
Kuva E
°C
P
Kaukosäädin

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux EM40W060