Download Print this page

Teknisk Specifikation; Installationsanvisninger - Electrolux EM40W060 Installation And User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
34
www.electrolux.com
beregnede normale driftsposition, og de
er under opsyn eller er blevet instrueret
i at bruge apparatet på en sikker måde,
og hvis de forstår de medfølgende farer.
Børn fra 3 år og under 8 år må ikke
tilslutte,
justere og rengøre apparatet
eller udføre brugervedligeholdelse.
21. FORSIGTIG--Visse dele af dette
produkt kan blive meget varme og
forårsage forbrændinger. Der skal
udvises særlig forsigtighed, hvis der er
børn og sårbare personer til stede.

2. TEKNISK SPECIFIKATION

Model
EM40W060, EG40W060
EM40W080, EM20W080,
EG40W080, EG20W080
EM40W100, EM20W100,
EG40W100, EG20W100
EM40W150, EG40W150

3. INSTALLATIONSANVISNINGER

Bemærk: Denne enhed er KUN TIL
GULVBRUG eller VÆGMONTERING
Bemærk: Der følger ikke fødder med
i produktemballagen. Brugeren skal købe
fødder som tilbehør.
ADVARSEL: Må ikke betjenes uden
påmontering af fødder eller
vægmontering. Varmeapparatet må
kun betjenes i lodret position (fødder
i bunden eller betjeningspanel øverst til
venstre). Enhver anden position kan
forårsage en farlig situation.
ADVARSEL: Undlad at installere dette
produkt vertikalt, da det ellers vil holde
op med at fungere eller forårsage risiko
for brand. Installer produkt som på figur
A,B,C,D,E.
A: Fodinstallation
Dette varmeapparat kan anvendes
med påmontering af fødder eller
22. Apparatet kan anvendes af børn
fra 8 år og opefter og personer med
reducerede fysiske, sensoriske eller
mentale kapaciteter eller manglende
erfaring og kendskab, hvis de
eller er blevet instrueret i at bruge apparatet
på en sikker måde samt forstår de
medfølgende farer. Børn må ikke lege med
apparatet. Rengøring og vedligeholdelse
må ikke udføres af børn uden overvågning.
GEM DENNE VEJLEDNING
Oplyst spænding/
frekvens
220-240 V / 50 Hz
220-240 V / 50 Hz
220-240 V / 50 Hz
220-240 V / 50 Hz
vægmonteret. Hvis du bruger produktet
på gulvet, skal det fastgøres med
fødderne, inden enheden betjenes.
Du kan montere som herunder:
1. Pak produktet ud og tage det ud.
Fjern gummiproppen, som på figur A.
2. Anbring produktet på en velegnet
position. Brug en sekskantet nøgle til at
fastgøre fødderne med skruen som på
figur B.
Oplyst
Foreslået rumstørrelse
effekt/forbrug
for bedre resultat
600 W
6 M
800 W
8 M
1000 W
10 M
1500 W
15 M
overvåges
til 10 M
2
2
til 14 M
2
2
til 16 M
2
2
til 26 M
2
2
Figur A

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux EM40W060