Download Print this page

Tekniske Spesifikasjoner; Installasjonsanvisning - Electrolux EM40W060 Installation And User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
94
www.electrolux.com
21. FORSIKTIG--Enkelte deler på dette
produktet kan bli veldig varme og
forårsake brannskader. Ekstra
oppmerksomhet må vises når barn
og sårbare personer er til stede.
22. Dette produktet kan brukes av barn
fra åtte år og oppover og personer med
reduserte fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende erfaring

2. TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell
EM40W060, EG40W060
EM40W080, EM20W080,
EG40W080, EG20W080
EM40W100, EM20W100,
EG40W100, EG20W100
EM40W150, EG40W150
3. INSTALLASJONSANVISNINGER
Merk: Denne enheten skal kun brukes
på GULV eller MONTERT PÅ VEGG
Merk: Føttene er ikke inkludert i
produktpakken. De må kjøpes som
produkttilbehør.
ADVARSEL: Ikke bruk uten føttene
montert eller uten at den er montert på
veggen. Bruk ovnen kun i oppreist
posisjon (føttene på bunnen eller
kontrollpanelet på øvre venstre side). Alle
andre posisjoner kan forårsake farlige
situasjoner.
ADVARSEL: Ikke installer dette produktet
vertikalt, ellers vil det slutte å fungere eller
skape brannfare. Installer produktet som
i figur A, B, C, D, E.
Sv: Montere føtter
Denne ovnen kan brukes med føttene
festet eller veggmontert. Hvis du bruker
dette produktet på gulvet, må føttene
og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og
forstår hvilke farer som kan inntreffe.
Barn skal ikke leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold skal ikke
gjøres av barn med mindre de har tilsyn.
TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE
Spenning/
Frekvens
220-240 V / 50 Hz
220-240 V / 50 Hz
220-240 V / 50 Hz
220-240 V / 50 Hz
festes før du anvender enheten. Du kan
montere med følgende fremgangsmåte:
1. Pakk ut og ta ut produktet, og ta vekk
gummipluggen som i figur A.
2. Sett produktet i en passende posisjon,
og bruk unbrakonøkkel til å feste føttene
med skruen som i figur B.
Nominell
Foreslått romstørrelse
effekt
for bedre resultat
600 W
6 M
2
800 W
8 M
2
1000 W
10 M
2
1500 W
15 M
2
til 10 M
2
til 14 M
2
til 16 M
2
til 26 M
2
Figur A

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux EM40W060