Download Print this page

Tekniset Tiedot; Asennusohjeet - Electrolux EM40W060 Installation And User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
54
www.electrolux.com
lapset eivät saa kytkeä laitetta
sähköverkkoon, säädä ja puhdista laite
tai suorita käyttäjän huoltotoimet.
21. HUOMIO--Jotkin laitteen osat voivat
tulla erittäin kuumiksi ja aiheuttaa
palovammoja. Erityistä varovaisuutta on
noudatettava, kun läsnä on lapsia tai
haavoittuvaisia henkilöitä.
22. 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset
sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aistillisia

2. TEKNISET TIEDOT

Malli
EM40W060, EG40W060
EM40W080, EM20W080,
EG40W080, EG20W080
EM40W100, EM20W100,
EG40W100, EG20W100
EM40W150, EG40W150

3. ASENNUSOHJEET

Huomaa: Tämä laite on tarkoitettu
käytettäväksi VAIN LATTIALLA tai
SEINÄÄN KIINNITETTYNÄ.
Huomaa: Jalat eivät kuulu
tuotepakkaukseen, käyttäjän tulee
hankkia jalat lisävarusteena.
VAROITUS: Älä käytä laitetta, jos sen
jalkoja ei ole asennettu tai jos sitä ei ole
kiinnitetty seinään. Laitetta saa käyttää
vain pystyasennossa (jalkojen päällä tai
käyttöpaneeli yläpuolella vasemmalla),
muut asennot voivat aiheuttaa
vaaratilanteita.
VAROITUS: Älä asenna laitetta
pystyasentoon, muutoin se lakkaa
toimimasta tai olemassa on tulipalovaara.
Asenna laite kuvien A,B,C,D,E mukaisesti.
A: Jalkojen asennus
Lämmitintä voidaan käyttää, kun siihen
on asennettu jalat tai kun se on asennettu
tai henkisiä puutteita tai puutteellinen
kokemus tai tuntemus, saavat käyttää
tätä laitetta vain, jos heitä
ohjataan laitteen turvallisessa käytössä,
ja he ymmärtävät olemassa olevat
vaarat. Lapset eivät saa leikkiä
laitteella. Lapset eivät saa suorittaa
puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Nimellisjännite/
taajuus
220-240 V / 50 Hz
220-240 V / 50 Hz
220-240 V / 50 Hz
220-240 V / 50 Hz
seinään. Jos käytät laitetta lattialla, sen
jalat on asennettava ennen laitteen
käyttöönottoa. Asenna seuraavasti:
1. Poista tuote pakkauksesta ja irrota
kumitulppa kuvan A mukaisesti.
2. Aseta laite sopivaan asentoon, kiinnitä
jalat ruuvilla ja kuusioavaimella kuvan B
mukaisesti.
Suositeltu huoneen
Nimellisteho
koko parhaita
tuloksia varten
600 W
6 M
800 W
8 M
1000 W
10 M
1500 W
15 M
valvotaan tai
- 10 M
2
2
- 14 M
2
2
- 16 M
2
2
- 26 M
2
2
Kuva A

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux EM40W060