Download Print this page

Vzdrževanje - Electrolux EM40W060 Installation And User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SLOVENŠČINA
121
7. VZDRŽEVANJE
1. Pred čiščenjem iztaknite vtič iz
vtičnice in počakajte, da se grelnik
ohladi.
2. Zunanjo površino grelnika občasno
obrišite z mehko vlažno krpo (ne mokro,
da od nje kaplja) in jo pred uporabo
grelnika osušite.
OPOZORILO:
Grelnika ne potapljajte v vodo.
Ne uporabljajte čistilnih kemikalij,
kot so detergenti in groba čistilna
sredstva.
Pazite, da se notranjost ne zmoči, ker
lahko to predstavlja nevarnost.
3. Če želite grelnik pospraviti, ga
položite nazaj v originalno embalažo ter
ga shranite na čistem in suhem mestu.
4. V primeru okvare ali dvoma grelnika
ne poskušajte popraviti sami, lahko
pride do požara ali udara električnega
toka.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux EM40W060