Download Print this page

Dane Techniczne; Instrukcja Instalacji - Electrolux EM40W060 Installation And User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
104
www.electrolux.com
w pobliżu znajdują się dzieci lub osoby
o ograniczonych zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych.
22. Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po
ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby
o ograniczonych zdolnościach fizycznych,
sensorycznych lub umysłowych, a także
nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub
doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane
lub zostaną poinstruowane w zakresie

2. DANE TECHNICZNE

Model
EM40W060, EG40W060
EM40W080, EM20W080,
EG40W080, EG20W080
EM40W100, EM20W100,
EG40W100, EG20W100
EM40W150, EG40W150

3. INSTRUKCJA INSTALACJI

Uwaga: urządzenie jest przeznaczone
wyłączenie do UŻYTKU NA PODŁODZE
lub do MONTAŻU ŚCIENNEGO
Uwaga: Nóżki nie są dołączone do
urządzenia – należy zakupić je osobno.
OSTRZEŻENIE: nie używać urządzenia
bez zamontowanych nóżek lub jeśli nie
jest zamontowane na ścianie. Używać
urządzenia wyłącznie w położeniu
pionowym (nóżki na dole lub panel
sterowania na górze po lewej stronie);
używanie go w innym położeniu może
prowadzić do niebezpiecznej sytuacji.
OSTRZEŻENIE: nie instalować urządzenia
w bocznym położeniu pionowym, ponieważ
grozi to jego usterką lub pożarem.
Zainstalować urządzenie jak pokazano
na rys. A, B, C, D, E.
A: Montaż nóżek
Urządzenia można używać po
zamocowaniu nóżek lub zamontowaniu go
na ścianie. Jeśli urządzenie ma stać na
podłodze, należy przed jego uruchomieniem
zamocować nóżki. Sposób montażu:
bezpiecznego korzystania z urządzenia
i będą świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Czyszczeniem i konserwacją nie mogą
zajmować się dzieci bez odpowiedniego
nadzoru.
NALEŻY ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ
NA PRZYSZŁOŚĆ
Napięcie
znamionowe/
częstotliwość
220-240 V / 50 Hz
220-240 V / 50 Hz
220-240 V / 50 Hz
220-240 V / 50 Hz
1. Rozpakować i wyjąć urządzenie,
a następnie wyjąć gumową zaślepkę,
jak pokazano na rys. A.
2. Ustawić urządzenie w odpowiednim
położeniu i za pomocą klucza
sześciokątnego przykręcić śrubą
nóżkę, jak pokazano na rys. B.
Znamionowy
Zalecana powierzchnia
pobór mocy
pomieszczenia
600 W
od 6 m
800 W
od 8 m
1000 W
od 10 m
1500 W
od 15 m
2
2
do 10 m
2
2
do 14 m
2
2
do 16 m
2
2
do 26 m
Rys. A

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux EM40W060