Download Print this page

Kombinacija Tipke I Funkcija; Rješavanje Problema - Electrolux EM40W060 Installation And User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
30
www.electrolux.com

5. KOMBINACIJA TIPKE I FUNKCIJA

Tipka
P
°C
6. RJEŠAVANJE PROBLEMA
Problem
Na zaslonu će
se prikazati šifra
pogreške E0
Na zaslonu šifra
pogreške E1 ili
E2
Neugodan miris
Recikliranje
Ta oznaka pokazuje da se u cijeloj EU
ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim
komunalnim otpadom. Kako biste
spriječili nanošenje štete okolišu ili
ljudskom zdravlju zbog nekontroliranog
odlaganja otpada, reciklirajte ga
odgovorno da biste promicali održivo
ponovno korištenje izvora materijala.
Da biste vratili rabljeni uređaj, uporabite
Funkcija
Rad uređaja
Pritisak tipke na 5 sekundi za zaključavanje svih funkcija
Sigur. blokada
programa; na zaslonu se uključuju svjetla simbola;
za djecu
ponovni pritisak od 5 sekundi za deaktiviranje.
Pritisak tipke na 5 sekundi nakon čega korisnik može
Jakost svjetla
podesiti intenzitet svjetla stanja pripravnosti pritišćući tipku
+ ili -; može se odabrati jedan od 3 intenziteta.
Pritisak tipke na 20 sekundi za prekidanje rada grijaćih
Demo način
elemenata; ostalim se elementima može normalno
rada
rukovati. Pritisak tipke na 20 sekundi za deaktiviranje.
Pritisak tipke na 20 sekundi za vraćanje proizvoda na
Vraćanje na
tvorničke postavke.
tvorničke
postavke
Mogući uzrok
Ovaj uređaj ima funkciju
automatskog isključivanja ako
se u 10 minuta temperatura
smanji za 5 stupnjeva.
Na NTC-u uređaja može
doći do kratkog spoja ili
prekinutog kruga
Generira ga grijaći element
pri prvoj uporabi.
Rješenje
Korisnik mora ponovno pokrenuti
proizvod pritiskom tipke napajanja
u stanju pripravnosti
Korisnik mora poslati proizvod
ovlaštenoj postprodajnoj servisnog
agenciji na popravak; potrebno je
ponovno umetnuti NTC i ponovno
pokrenuti proizvod.
To je normalno i postepeno će se
tijekom uporabe smanjivati.
sustave povrata i sustave za prikupljanje
ili se obratiti prodavaču kod kojeg je
proizvod kupljen. Prodavač može preuzeti
proizvod za sigurno ekološko recikliranje.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux EM40W060