Download Print this page

Underhåll - Electrolux EM40W060 Installation And User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SVENSKA 131
7. UNDERHÅLL
1. Ta alltid ut kontakten ur vägguttaget
och låt värmaren svalna före rengöring.
2. Torka utsidan då och då med en mjuk
fuktig trasa (inte blöt) och torka av
utsidan före användning.
VARNING:
Värmaren får aldrig sänkas ner i vatten.
Använd inga rengöringskemikalier som
tvättmedel och produkter med slipeffekt.
Låt aldrig produktens insida bli blöt
eftersom det kan vara farligt.
3. Vid förvaring ska värmaren stoppas
tillbaka i originalförpackningen och
ställas på en ren och torr plats.
4. Vid fel på värmaren ska du inte
försöka reparera den själv eftersom det
ska resultera i brand eller elektrisk stöt.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux EM40W060