Download Print this page

Combinatieknop En Functies; Probleemoplossing - Electrolux EM40W060 Installation And User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
50
www.electrolux.com

5. COMBINATIEKNOP EN FUNCTIES

Knop
Functie
Kinderbeveiliging
P
Lichtintensiteit
°C
Demofunctie
Fabrieksinstellingen

6. PROBLEEMOPLOSSING

Probleem
Foutcode E0
wordt op het
display
weergegeven
Foutcode E1 of
E2 wordt op het
display
weergegeven
Geurvorming
Recycling
Deze aanduiding geeft aan dat dit product
in de gehele EU niet met het normale
huishoudafval mag worden weggegooid.
Om mogelijke schade aan het milieu of de
volksgezondheid door ongecontroleerde
afvalverwijdering te voorkomen, wordt
u verzocht verantwoordelijk te recyclen om
duurzaam hergebruik van materiaalbronnen
aan te moedigen. Voor teruggave van uw
gebruikte apparaat, maakt u gebruik van en
Werking
Druk gedurende 5 seconden op de knop om alle
programmafuncties en symboollampjes op het display te
vergrendelen, en druk nogmaals gedurende 5 seconden
in om de deactiveren.
Het gedurende 5 seconden indrukken van de knop laat
de gebruiker de intensiteit van de stand-by-verlichting
aanpassen met de knoppen + en -. Er zijn
3 verschillende standen.
Druk de knop gedurende 20 seconden in om het
verwarmingselement uit te schakelen. Andere
handelingen werken normaal. Druk nogmaals
20 seconden om te deactiveren.
Druk gedurende 20 seconden op de knop om het
product terug te stellen naar fabrieksinstellingen.
Fabrieksinstellingen
Mogelijke oorzaak
Dit product beschikt over een
automatische uitschakelfunctie
als de temperatuur binnen
10 minuten met 5 graden
wordt verlaagd
In de NTC van het product
kan zich kortsluiting of
leegloopspanning bevinden
Dit komt voort als het
verwarmingselement voor
het eerst in gebruik wordt
genomen.
Oplossing
Gebruiker moet het product opnieuw
opstarten door de stand-by-knop in te
drukken.
Gebruiker moet het product bij een
aangewezen aftersalespunt ter
reparatie aanbieden. NTC moet weer
worden ingestoken en het product
weer inschakelen.
Dit is normaal en neemt tijdens het
gebruik geleidelijk af.
verzamelsystemen of neem contact op met
de winkel waar het product is gekocht.
Ze kunnen dit product in ontvangst nemen
voor milieuvriendelijke recycling.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux EM40W060