Download Print this page

Electrolux EM40W060 Installation And User Manual page 32

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
32
www.electrolux.com
INDHOLD
1. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ............................................. 33
2. TEKNISK SPECIFIKATION.............................................................................. 34
3. INSTALLATIONSANVISNINGER..................................................................... 34
4. DRIFTSANVISNINGER................................................................................... .36
5. KOMBINATION KNAP OG FUNKTIONER....................................................... 40
6. FEJLFINDING .................................................................................................. 40
7. VEDLIGEHOLDELSE....................................................................................... 41

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux EM40W060