Download Print this page

Kombination Knap Og Funktioner; Fejlfinding - Electrolux EM40W060 Installation And User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
40
www.electrolux.com

5. KOMBINATION KNAP OG FUNKTIONER

Knap
P
°C

6. FEJLFINDING

Problem
Fejlkoden E0
vises på display
Fejlkoden E1
eller E2 vises
på display
Lugt og smag
Genbrug
Dette mærke indikerer, at dette produkt
ikke må bortskaffes med andet
husholdningsaffald i EU. For at forhindre
eventuel skade på miljøet eller
menneskelig sundhed fra ukontrolleret
bortskaffelse af affald skal det genbruges
på ansvarlig vis for at fremme den
bæredygtige genanvendelse af
materialeressourcer. For at returne din
bruge enhed bedes du bruge
Funktion
Funktionssikring
Lysintensitet
Demo-funktion
Fabriksnulstilling
Mulig årsag
Dette produkt har en
automatisk slukfunktion, hvis
temperaturen reduceres
med 5 grader på 10 minutter
Kortslutning eller åbent
kredsløb kan være opstået
på produktets NTC
Produceres af
varmelegemet, når det
bruges for første gang.
Betjening
Tryk længe på knappen i 5 sekunder for at låse alle
programfunktioner. Låsesymbolet lyser på displayet.
Tryk længe i 5 sekunder igen for at deaktivere.
Tryk længe på knappen i 5 sekunder. Derefter kan
brugeren justere standbylysets intensitet ved at trykke
på knappen + eller –. Der kan vælges 3 intensiteter i alt.
Tryk længe på knappen i 20 sekunder for at få
varmelegemer til ikke at fungere, mens alle andre
funktioner kan betjenes normalt. Tryk længe i 20 sek.
igen for at deaktivere.
Tryk længe på knappen i 20 sekunder for at gendanne
produktets fabriksindstillinger.
genbrugs- og indsamlingssystemer eller
kontakte den forhandler, hvor produktet
blev købt. De kan aflevere dette produkt
på et miljømæssigt sikkert genbrugssted.
Løsning
Brugeren skal genstarte produtket
ved at trykke på standbyknap for
tænd/sluk.
Brugeren skal sende produktet til
reparation hos det dertil beregnede
eftersalgsserviceværktsted, og NTC
skal genindsættes og produktet
tændes igen.
Dette er normalt og reduceres
gradvist under brug.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux EM40W060