Download Print this page

Konserwacja - Electrolux EM40W060 Installation And User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
POLSKI
111
7.

KONSERWACJA

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia
grzejnika należy wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda i odczekać, aż grzejnik
ostygnie.
2. Co pewien czas przecierać zewnętrzne
powierzchnie grzejnika wilgotną miękką
szmatką (nie powinna z niej cieknąć woda)
i pozostawić go do wyschnięcia przed
ponownym włączeniem.
OSTRZEŻENIE:
Nie zanurzać grzejnika w wodzie.
Nie stosować żadnych środków chemicznych,
takich jak detergenty i ścierne środki
czyszczące.
Nie dopuszczać do zamoczenia wnętrza
urządzenia, ponieważ grozi to
niebezpieczeństwem.
3. Grzejnik należy przechowywać
w oryginalnym opakowaniu w czystym
i suchym miejscu.
4. W przypadku usterki lub nieprawidłowego
działania urządzenia nie należy podejmować
prób jego naprawy, ponieważ grozi to pożarem
lub porażeniem prądem elektrycznym.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux EM40W060