Download Print this page

Electrolux EM40W060 Installation And User Manual page 112

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
112
www.electrolux.com
VSEBINA
1. POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI................................................................113
2. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI.............................................................................114
3. NAVODILA ZA NAMESTITEV........................................................................114
4. NAVODILA ZA UPORABO.............................................................................116
5. KOMBINIRANE TIPKE IN FUNKCIJE ...........................................................120
6. ODPRAVLJANJE TEŽAV...............................................................................120
7. VZDRŽEVANJE...............................................................................................121

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux EM40W060