Download Print this page

Tehničke Specifikacije; Upute Za Montažu - Electrolux EM40W060 Installation And User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
24
www.electrolux.com
priključivati uređaj, regulirati i čistiti
uređaj ili provoditi održavanje.
21. OPREZ--Neki dijelovi ovog proizvoda
mogu postati vrlo vrući i uzrokovati
opekotine. Potrebno je posebno paziti
ako su u blizini uređaja mala djeca
i ranjive osobe.
22. Ovaj uređaj smiju rabiti osobe sa
smanjenim fizičkim, osjetnim i mentalnim
sposobnostima ili nedostacima i djeca
2. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Model
EM40W060, EG40W060
EM40W080, EM20W080,
EG40W080, EG20W080
EM40W100, EM20W100,
EG40W100, EG20W100
EM40W150, EG40W150
3. UPUTE ZA MONTAŽU
Napomena: nožice nisu uključene
u paket s proizvodom; korisnik ih mora
kupiti kao pribor.
Napomena: nožice nisu uključene u
paket s proizvodom; korisnik ih mora
kupiti kao pribor.
UPOZORENJE: Ne rukujte bez
pričvršćenih nožica ili montaže na zidu.
Da biste grijačem rukovali samo
u uspravnom položaju (nožice na dnu ili
upravljačka ploča na gornjoj lijevoj
strani), svi ostali položaji mogu stvoriti
opasnu situaciju.
UPOZORENJE: Proizvod nemojte
vertikalno montirati jer će prestati raditi ili
uzrokovati opasnost od požara. Proizvod
montirajte prema slikama A, B, C, D, E.
A: Montiranje nožica
Ovaj grijač može se rabiti s pričvršćenim
nožicama ili montiran na zidu.
starija od 8 godina uz uvjet da imaju
iskustva i znanja i da su dobili upute
o upotrebi uređaja na siguran način i da
razumiju uključene opasnosti. Djeca se
ne smiju igrati uređajem. Čišćenje
i održavanje uređaja djeca ne smiju
provoditi bez nadzora.
SPREMITE OVE UPUTE
Nazivni napon/
frekvencija
220-240 V / 50 Hz
220-240 V / 50 Hz
220-240 V / 50 Hz
220-240 V / 50 Hz
Ako proizvod rabite na podu, na njega se
prije rukovanja jedinicom moraju
pričvrstiti nožice. Sastaviti ga možete na
sljedeći način:
1. Raspakirajte proizvod i izvadite ga iz
ambalaže, pa uklonite gumeni čep prema
slici A.
2. Proizvod postavite u prikladan položaj,
uporabite imbus ključ kako biste nožice
pričvrstili prema slici B.
Nazivna
Predložena veličina
snaga
prostorije za bolje
rezultate
600 W
6 M
do 10 M
2
800 W
8 M
do 14M
2
1000 W
10 M
2
1500 W
15 M
2
2
2
do 16 M
2
do 26 M
2
Slika A

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux EM40W060