Download Print this page

Kombinasjonstast Og Funksjoner; Feilsøking - Electrolux EM40W060 Installation And User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
100
www.electrolux.com

5. KOMBINASJONSTAST OG FUNKSJONER

Knapp
P
°C
6. FEILSØKING
Feil
Feilkode E0 blir
vist i displayet
Feilkode E1
eller E2 blir vist
i displayet
Lukt smak
Gjenvinning
Denne markeringen indikerer at dette
produktet ikke skal kastes sammen med
annet husholdningsavfall i EU. For
å forhindre eventuelle miljøskader eller
skade på mennesker fra ukontrollert
avfallshåndtering, resirkuler den på
ansvarlig måte for å bidra til bærekraftig
gjenbruk av materialressurser. For
å returnere den brukte enheten din,
Funksjon
Barnesikring
Lysintensitet
Demofunksjon
Tilbakestill til
fabrikkinnstillinger
Sannsynlig årsak
Dette produktet har en automatisk
funksjon for å slå seg av dersom
temperaturen blir senket med fem
grader i løpet av 10 minutter
Kortslutting eller åpen krets kan
ha skjedd på produktets NTC
Generert av varmeelement
ved førstegangs bruk.
Bruk
Trykk i fem sekunder for å låse alle
programfunksjoner, låsesymbolet blir tent i displayet.
Trykk i fem sekunder på nytt for å deaktivere.
Trykk i fem sekunder, deretter kan brukeren justere
intensiteten på hvilemoduslyset ved å trykke på +
eller -. Totalt tre intensiteter kan bli valgt.
Trykk i 20 sekunder for å gjøre at varmeelementene
ikke fungerer. Andre funksjoner kan brukes som
normalt. Trykk i 20 sekunder for å deaktivere.
Trykk i 20 sekunder for å tilbakestille produktet til
fabrikkinnstillinger.
bruk retur og oppsamlingssystemer eller
kontakt forhandleren hvor produktet ble
kjøpt. De kan ta imot produktet for
miljøsikker resirkulering.
Løsning
Brukeren må starte produktet
på nytt ved å trykke på
hvilemodusknappen.
Brukeren må sende produktet
til designert servicebyrå for
reparasjon. NTC må settes
i på nytt og produktet må slås
på igjen.
Dette er normalt og vil
reduseres gradvis gjennom
bruk.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux EM40W060