Download Print this page

Technische Specificatie; Installatie-Instructies - Electrolux EM40W060 Installation And User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
44
www.electrolux.com
brandwonden veroorzaken. Er dient in het
bijzonder opgelet te worden als er kinderen
en kwetsbare personen aanwezig zijn.
22. Dit apparaat kan worden gebruikt door
personen met verminderd fysiek, zintuiglijk
of geestelijk vermogen of gebrek hieraan en
kinderen van 8 jaar of ouder met kennis van
bovenstaande ervaringen en vaardigheden,
mits ze instructies hebben gekregen over

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Модель
EM40W060, EG40W060
EM40W080, EM20W080,
EG40W080, EG20W080
EM40W100, EM20W100,
EG40W100, EG20W100
EM40W150, EG40W150

3. INSTALLATIE-INSTRUCTIES

Opmerking: Deze eenheid is UITSLUITEND
VOOR GEBRUIK OP DE VLOER OF
WANDMONTAGE
Opmerking: De pootjes bevinden zich niet
in de productverpakking. De gebruiker dient
de pootjes als accessoire te kopen.
WAARSCHUWING: Niet laten werken
zonder pootjes of wandmontage. Voor
werking van de haard in rechtopstaande
positie (pootjes op de vloer of
bedieningspaneel links bovenop). Alle andere
posities kunnen een gevaar opleveren.
WAARSCHUWING: Installeer dit product
niet verticaal, want het zal door brandgevaar
stoppen met werken. Installeer product
zoals in afbeelding A, B, C, D, E.
A: Installatie pootjes
Deze haard kan worden gebruikt op pootjes
of aan de wand gemonteerd. Als u het
product op de vloer gebruikt, moeten
voordat u de eenheid in gebruik neemt de
pootjes worden bevestigd. U kunt deze als
volgt bevestigen:
het veilig gebruiken van het apparaat en de
eventuele gevaren ervan begrijpen.
Kinderen mogen niet met het apparaat
spelen. Reiniging en onderhoud mag niet
worden uitgevoerd door kinderen zonder
toezicht.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Netspanning /
frequentie
220-240 V / 50 Hz
220-240 V / 50 Hz
220-240 V / 50 Hz
220-240 V / 50 Hz
1. Neem het product uit de verpakking
en neem de rubberen plug uit als in
afbeelding A.
2. Zet het product op een geschikte plek.
Gebruik een zeskantige ringsleutel om de
pootjes met schroef te bevestigen zoals in
afbeelding B.
Aanbevolen
Vermogen
kamergrootte voor
betere resultaten
600 W
6 M
tot 10 M
2
800 W
8 M
tot 14 M
2
1000 W
10 M
2
1500 W
15 M
2
2
2
tot 16 M
2
tot 26 M
2
Afb. A

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux EM40W060