Download Print this page

Teknisk Specifikation; Installationsinstruktioner - Electrolux EM40W060 Installation And User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
124
www.electrolux.com
21. VARNING - Vissa delar av denna
produkt kan bli mycket varma och orsaka
brännskador. Särskild uppmärksamhet
måste iakttas där barn och utsatta
människor är närvarande.
22. Denna produkt kan användas av
barn från 8 års ålder och uppåt, och av
personer med nedsatt fysisk, sensorisk
eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om

2. TEKNISK SPECIFIKATION

Modell
EM40W060, EG40W060
EM40W080, EM20W080,
EG40W080, EG20W080
EM40W100, EM20W100,
EG40W100, EG20W100
EM40W150, EG40W150

3. INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

Obs! Denna produkt får ENDAST
ANVÄNDAS PÅ GOLVET eller
MONTERAD PÅ VÄGGEN
Obs! Fötter ingår inte, utan måste köpas
som tillbehör.
VARNING! Använd inte produkten utan
fötter såvida den inte är monterad på
väggen. Använd värmaren endast
i upprätt läge (fötter undertill eller
kontrollpanelen på övre vänstra sidan),
alla andra lägen kan skapa en farlig
situation.
VARNING! Installera inte produkten
vertikalt eftersom den kan sluta fungera
eller orsaka brand. Installera produkten
enligt figur A, B, C, D, E.
A: Fastsättning av fötterna
Denna värmare kan användas stående
eller monterad på väggen. Om produkten
ska användas stående på golvet, måste
fötterna monteras innan den kan
användas. De kan monteras enligt nedan:
dehar tillsyn eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt
och förstår de risker som är förknippade
med användningen. Barn ska inte
leka med produkten. Rengöring och
användarunderhåll ska inte utföras
av barn utan tillsyn.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Märkspänning/
frekvens
220-240 volt AC / 50 Hz
220-240 volt AC / 50 Hz
220-240 volt AC / 50 Hz
220-240 volt AC / 50 Hz
1. Packa upp och ta ut produkten, ta bort
gummipluggen enligt figur A.
2. Lägg produkten i lämplig position,
använd en insexnyckel för att få fast
fötterna med skruvar som visas i figur B.
Föreslagen
Märkeffekt
rumsstorlek för
bättre resultat
600 W
6 M
till 10 M
2
800 W
8 M
till 14 M
2
1000 W
10 M
2
1500 W
15 M
2
2
2
till 16 M
2
till 26 M
2
Figur A

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux EM40W060