Download Print this page

Kombinacje Przycisków I Funkcje; Rozwiązywanie Problemów - Electrolux EM40W060 Installation And User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
110
www.electrolux.com
5.
KOMBINACJE PRZYCISKÓW I FUNKCJE
Przycisk Funkcja
P
°C
6.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem
Kod błędu E0
widoczny na
wyświetlaczu
Kod błędu E1 lu
E2 widoczny na
wyświetlaczu
Nieprzyjemny
zapach
Recykling
To oznaczenie wskazuje, że na terenie UE nie
wolno wyrzucać produktu wraz z odpadami
domowymi. Aby zapobiec potencjalnemu
zanieczyszczeniu środowiska lub szkodliwemu
oddziaływaniu na zdrowie człowieka na skutek
niekontrolowanego wyrzucania odpadów,
należy w odpowiedzialny sposób poddawać je
recyklingowi w celu ponownego wykorzystania
surowców. Aby pozbyć się urządzenia po
zakończeniu jego eksploatacji, należy
skorzystać z systemu zbiórki zużytych
Działanie
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez 5 sekund powoduje
Blokada
zablokowanie wszystkich funkcji programów i pojawienie się
uruchomienia
symbolu blokady na wyświetlaczu. Aby wyłączyć blokadę, należy
ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 5 sekund.
Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku przez 5 sekund
Intensywność
użytkownik może wyregulować intensywność podświetlenia
podświetlenia
w trybie czuwania poprzez naciskanie przycisku + lub –. Można
wybrać jeden z trzech poziomów intensywności.
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez 20 powoduje włączenie
Tryb
trybu demonstracyjnego, w którym nie działa grzałka, a pozostałe
demonstracyjny
funkcje działają normalnie. Aby wyłączyć ten tryb, należy ponownie
nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 20 sekund.
Nacisnąć przycisk i przytrzymać przez 20 sekund, aby przywrócić
Przywrócenie
ustawienia fabryczne urządzenia.
do ustawień
fabrycznych
Prawdopodobna przyczyna
Urządzenie jest wyposażone
w funkcję samoczynnego
wyłączenia, która uruchamia się,
jeśli w ciągu 10 nastąpi spadek
temperatury o 5 stopni.
Zwarcie lub przerwa w obwodzie
czujnika NTC urządzenia
Wydobywa się z grzałki przy
pierwszym włączeniu
urządzenia.
Rozwiązanie
Należy ponownie uruchomić urządzenie,
naciskając przycisk zasilania.
Czujnik NTC wymaga wymiany.
Należy oddać produkt do naprawy
w autoryzowanym punkcie serwisowym.
Jest to normalne zjawisko, które zanika
stopniowo w podczas użytkowania
urządzenia.
urządzeń elektrycznych lub skontaktować się
ze sklepem, w którym zakupiono urządzenie.
Może on przyjąć je w celu przekazania do
bezpiecznego dla środowiska procesu
recyklingu.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux EM40W060