Download Print this page

Bruksanvisningar - Electrolux EM40W060 Installation And User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
126
www.electrolux.com
5. När konsolen har installerats, rikta in
hålen på baksidan av produkten och
sätt fast konsol 1 på produkten flytta

4. BRUKSANVISNINGAR

4.1 Kontrollpanel
ÖKA
MINSKA
Temp
PROGRAMMENY
Timer
On/Off (standby)
Driftsindikator
produkten åt vänster för att sätta fast
den. Se figur E.
Figur D
Obs! När du vill ta ner värmaren
genomför du stegen i omvänd ordning.
°C
P
Figur E
°C
P
Fjärrkontroll

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux EM40W060