Reiniging En Onderhoud - Black & Decker DV1205TN Original Instructions Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
NEDERLANDS
Overige risico's
Er kunnen zich tijdens het gebruik van het
gereedschap ook andere risico's
voordoen die misschien niet in de
bijgevoegde veiligheidswaarschuwingen
worden vermeld. Deze risico's kunnen
zich voordoen als gevolg van
onoordeelkundig gebruik, langdurig
gebruik, enz.
Zelfs als de veiligheidsvoorschriften in
acht worden genomen en de
veiligheidsvoorzieningen worden
geïmplementeerd, kunnen bepaalde
risico's niet worden vermeden. Deze
omvatten:
Verwondingen die worden
veroorzaakt door het aanraken van
draaiende of bewegende
onderdelen.
Verwondingen die worden
veroorzaakt bij het vervangen van
onderdelen, bladen of accessoires.
Verwondingen die worden
veroorzaakt door langdurig gebruik
van het gereedschap. Als u langere
periodes met het gereedschap
werkt, is het raadzaam om
regelmatig een pauze in te lassen.
Gehoorbeschadiging.
Gezondheidsrisico's als gevolg van
het inademen van stof dat door
gebruik van het gereedschap wordt
veroorzaakt (bijvoorbeeld tijdens het
werken met hout, vooral eiken,
beuken en MDF).
Gebruik
Laad de batterij vóór het eerste
gebruik gedurende ten minste 24 uur
op.
Plaats het apparaat op de
laadhouder als dit niet wordt
gebruikt.
De batterij opladen (fig. C)
Voer de volgende handelingen uit
voordat u de batterij oplaadt:
Zorg ervoor dat het apparaat
uitgeschakeld is. De batterij wordt
niet opgeladen als de aan/uit-
schakelaar (3) in de aan-stand staat.
36
Plaats het apparaat zoals
weergegeven op de laadhouder (6).
Plaats de lader in het stopcontact.
Schakel zonodig de netspanning in.
De oplaadindicator (4) gaat branden.
Laat het apparaat ten minste 24 uur
opladen.
Tijdens het opladen kan de lader warm
worden. Dit is normaal en wijst niet op
een probleem. Het apparaat kan voor
onbepaalde tijd met de lader verbonden
blijven. De oplaadindicator (4) blijft
branden zo lang het apparaat zich op de
laadhouder bevindt en de lader op het
stopcontact is aangesloten.
Waarschuwing! Laad de batterij niet op
bij omgevingstemperaturen onder 10°C
of boven 40°C.
In- en uitschakelen (fig. D)
Schuif de aan/uit-schakelaar (3) naar
voren in om het apparaat in te
schakelen.
Schuif de aan/uit-schakelaar (3) naar
achteren om het apparaat uit te
schakelen.
Zuigkracht optimaal houden (fig E)
Voor een optimale zuigkracht moeten de
filters tijdens het gebruik regelmatig
worden gereinigd.
Schuif de filterreinigingsknop (5) een
aantal keer naar boven en naar
beneden om het stof waarmee de
filters (10 & 11) verstopt zitten, los te
kloppen.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing! Reinig de filters
regelmatig (10 & 11).
De borstelkop reinigen
Verwijder alle haren, draadjes en
dergelijk die zich om de borstelstang
hebben gewikkeld of hierin vastzitten
om ervoor te zorgen dat de borstel
vrij kan draaien. Gebruik zo nodig
een schaar.
Zuigbuis en filters reinigen (fig. F - I)
De filters zijn herbruikbaar en moeten
regelmatig worden gereinigd.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Dv9605tn

Table of Contents