Black & Decker DV1205TN Original Instructions Manual page 38

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
NEDERLANDS
Draai de filters (10 & 11) rechtsom
om ze te verwijderen (fig. H).
Verwijder de zeven schroeven
waarmee de behuizing van het
apparaat vastzit.
Trek het deksel voorzichtig half los.
Bij catalogusnummers DV96VXZ &
DV12VXZ,:
- Wrik het kleine deksel voorzichtig
los van de filterreinigingsschuif en
verwijder de bevestigingsschroef
van de schuif.
Technische gegevens
Spanning
Batterij
Gewicht
Kop
Gewicht
Lader
Model
Ingangsspanning
Uitgangsspanning
Uitgangsstroom
Oplaadtijd ca.
Gewicht
Geluidsdrukniveau, gemeten volgens EN 60704-1: <70 dB(A)
Garantie
Black & Decker heeft vertrouwen in haar
producten en biedt een uitstekende
garantie. Deze garantiebepalingen
vormen een aanvulling op uw wettelijke
rechten en beperken deze niet. De
garantie geldt in de lidstaten van de
Europese Unie en de Europese
Vrijhandelsassociatie.
Mocht uw Black & Decker product binnen
24 maanden na de datum van aankoop
defect raken ten gevolge van materiaal-
of constructiefouten, dan garanderen wij
de kosteloze vervanging van defecte
onderdelen, de reparatie van het product
of de vervanging van het product, tenzij:
38
DV9605TN H2
Vdc 9.6
Type NiCD/NiMH
kg 1,3
kg 1,6
*A135040I
DV12
Vac 230
13,5 Vac
mA 400
h 24
kg 0,3
- Til de motor/ventilator/batterij-
eenheid in zijn geheel uit het
apparaat.
Haal de batterij los van de
hoofdeenheid.
Plaats de batterij in een geschikte
verpakking om ervoor te zorgen dat
er geen kortsluiting tussen de polen
kan ontstaan.
Breng de batterij naar het
servicecentrum of een
inzamellocatie in uw woonplaats.
Plaats een verwijderde batterij niet meer
terug in het apparaat.
CHA002014* CHA00302* *A140020D
DV12
DV12
100-240
100-240
7,2-24 Vdc
7,2-24 Vdc
85
130
24
24
0,3
0,3
Het product is gebruikt voor
handelsdoeleinden, professionele
toepassingen of verhuurdoeleinden;
Het product onoordeelkundig is
gebruikt;
Het product is beschadigd door
invloeden van buitenaf of door een
ongeval;
Reparaties zijn uitgevoerd door
anderen dan onze servicecentra of
Black & Decker-personeel.
Om een beroep te doen op de garantie,
dient u een aankoopbewijs te
overhandigen aan de verkoper of een van
onze servicecentra. U kunt het adres van
het dichtstbijzijnde servicecentrum
opvragen via de adressen op de
DV1205TN H2
12.0
NiCD/NiMH
1,4
1,7
DV96
230
14 Vac
200
24
0,3

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Dv9605tn

Table of Contents