Black & Decker DV1205TN Original Instructions Manual page 70

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
DANSK
Miljø
Separat bortskaffelse. Dette
produkt må ikke bortskaffes
sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Når dit Black & Decker-produkt en dag er
udtjent, eller du ikke længere har brug for
det, må du ikke smide det ud sammen
med det almindelige affald. Produktet
skal bortskaffes separat.
Ved separat bortskaffelse af
brugte produkter og emballage
bliver der mulighed for at
genanvende forskellige
materialer. Genanvendelse af
materialer medvirker til at
forebygge miljøforurening og
mindsker behovet for råstoffer.
Lokal lovgivning kan kræve separat
indsamling af elektriske
husholdningsapparater på kommunale
affaldsdepoter eller hos detailhandleren
ved køb af et nyt produkt.
Black & Decker sørger for at indsamle og
genanvende Black & Decker-produkter,
når disse ikke længere kan bruges. Hvis
du vil benytte dig af denne service, skal
du returnere produktet til et autoriseret
værksted, der indsamler produkterne for
os.
Kontakt det lokale Black & Decker-kontor
på den adresse, der er opgivet i denne
vejledning, for at få oplysninger om
nærmeste autoriserede værksted. En
liste over alle autoriserede Black &
Decker-serviceværksteder samt
servicevilkår og kontaktpersoner er
tilgængelig på internettet på adressen:
www.2helpU.com.
70
Batteri (fig. K)
Hvis du selv vil bortskaffe
produktet, skal batteriet fjernes
som beskrevet nedenfor og
bortskaffes i overensstemmelse
med gældende lovgivning.
Aflad om muligt batteriet ved at
betjene apparatet, indtil motoren
stopper.
Tryk på udløserknappen (2), og tag
mundstykket (1) af.
Fjern filtrene (10 og 11) ved at dreje
dem med uret (fig. H).
Fjern de syv skruer, der holder
apparatets kabinet sammen.
Træk dækselhalvdelen af
placeringshalvdelen.
Hvis det drejer sig om katalognr.
DV96VXZ og DV12VXZ,
- skal du tvinge det lille dæksel af
skyderen til rengøring af filtrene og
fjerne skruen, der holder skyderen
fast.
- Løft hele motor-/ventilator-/
batteridelen ud.
Fjern batteridelen fra hoveddelen.
Anbring batteriet i en egnet
emballage, for at sikre at
terminalerne ikke kortsluttes.
Aflever batteriet på et
serviceværksted eller på et lokalt
opsamlingssted.
Når batteriet er taget ud af apparatet, kan
det ikke sættes i igen.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Dv9605tn

Table of Contents