Black & Decker DV1205TN Original Instructions Manual page 34

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
NEDERLANDS
apparaat hebben, tenzij deze onder
toezicht staan of instructies krijgen
voor het gebruik van het apparaat
van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun
veiligheid.
Houd toezicht op kinderen om ervoor
te zorgen dat zij niet met het
apparaat gaan spelen.
Aanvullende veiligheidsinstructies –
accu's en laders
Accu's
Probeer accu's niet te openen, om
welke reden ook.
Stel de accu niet bloot aan water.
Stel de accu niet bloot aan hitte.
Bewaar de accu niet op locaties met
temperaturen die hoger zijn dan
40°C.
Laad de accu alleen op bij een
omgevingstemperatuur tussen 10 en
40°C.
Gebruik alleen de lader die bij het
gereedschap/apparaat is geleverd.
Het gebruik van de verkeerde lader
kan resulteren in een elektrische
schok of oververhitting van de accu.
Gooi lege accu's weg volgens de
instructies in het gedeelte "Milieu".
De accubehuizing mag niet worden
beschadigd of vervormd door er
gaten in te laten komen of ertegen
aan te stoten, aangezien dit kan
leiden tot letsel of brand.
Laad beschadigde accu's niet op.
Onder extreme omstandigheden
kunnen accu's lekkages vertonen.
Wanneer de accu nat of vochtig is,
veegt u de vloeistof voorzichtig af
met een doek. Vermijd huidcontact.
Bij huid- of oogcontact volgt u de
onderstaande instructies.
Waarschuwing! De accuvloeistof kan
letsel of materiële schade veroorzaken.
Bij huidcontact moet u de vloeistof direct
afspoelen met water. Raadpleeg uw
huisarts als er rode vlekken ontstaan of
bij een pijnlijke of geïrriteerde huid. Bij
oogcontact moet u de vloeistof direct
34
afspoelen met water en uw huisarts
raadplegen.
Laders
De lader is ontworpen voor een
specifieke spanning. Controleer altijd of
de netspanning overeenkomt met
de waarde op het typeplaatje.
Waarschuwing! Probeer de lader nooit
te vervangen door een normale
netstekker.
Gebruik de lader van Black & Decker
alleen voor de accu in het
gereedschap/apparaat waarbij de
lader is bijgeleverd. Andere accu's
kunnen exploderen met letsel en
materiële schade als gevolg.
Niet-laadbare accu's mogen nooit
worden opgeladen.
Als het netsnoer is beschadigd, moet
dit worden vervangen door de
fabrikant of een Black & Decker-
servicecentrum om gevaren te
voorkomen.
Stel de lader niet bloot aan water.
Open de lader niet.
Prik nooit met een scherp voorwerp
in de lader.
Laad het apparaat/het gereedschap/
de accu in een goed geventileerde
locatie op.
Elektrische veiligheid
De lader is ontworpen voor een
specifieke spanning. Controleer altijd of
de netspanning overeenkomt met de
waarde op het typeplaatje. Probeer nooit
om de oplaadeenheid door een normale
netstekker te vervangen.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Dv9605tn

Table of Contents