Black & Decker DV1205TN Original Instructions Manual page 64

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
NORSK
Hvis brukte produkter og
emballasje leveres atskilt, kan
materialer resirkuleres og brukes
på nytt. Resirkulering av brukte
produkter gir redusert
miljøforurensing og mindre
behov for råmaterialer.
Det kan være lokale bestemmelser for
egen innsamling av elektriske produkter
fra husstander, på kommunale
avfallsplasser eller hos forhandleren når
du kjøper et nytt produkt.
Black & Decker tar i mot brukte Black &
Decker-produkter for resirkulering. Du
kan levere produktet til et autorisert
serviceverksted.
For informasjon om nærmeste autoriserte
serviceverksted, kontakt ditt lokale Black
& Decker-kontor på den adressen som er
angitt i bruksanvisningen. Det finnes
også en liste over autoriserte Black &
Decker-serviceverksteder og
opplysninger om ettersalgsservice og
kontakter på Internett:
www.2helpU.com.
Batteri (figur K)
Hvis du vil fjerne produktet selv,
må batteriene tas ut som
beskrevet nedenfor, og fjernes i
henhold til lokale forskrifter.
Du bør lade ut batteriet ved å la
apparatet gå til motoren stopper.
Trykk på utløserknappen (2), og ta
av støvoppsamleren (1).
Ta ut filtrene (10 og 11) ved å vri dem
med klokken (figur H).
Ta ut de syv skruene som holder
apparatet sammen.
Trekk dekselet halvveis bort fra
sokkeldelen.
For katalognummer DV96VXZ og
DV12VXZ,
- presser du det lille dekselet fra
glidestykket for filterrengjøring og
tar ut skruen som fester
glidestykket.
64
- Løft ut hele montasjen av motor,
vifte og batteri.
Ta ut batterimontasjen fra
hovedmontasjen.
Ha batteriet i passende emballasje
for å sikre at ikke terminalene kan
kortsluttes.
Ta batteriet til et autorisert
serviceverksted eller til nærmeste
spesialavfallsstasjon.
Når batteriet først er tatt ut, kan det ikke
settes inn igjen.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Dv9605tn

Table of Contents