Download Table of Contents Print this page

Black & Decker DV1205TN Original Instructions Manual page 72

Table of Contents

Advertisement

SUOMI
Käyttötarkoitus
Suomi
Black & Decker Dustbuster
on tarkoitettu kevyeen kuivaimurointiin.
Laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
Malli- ja patenttitiedot
Mallin rekisteröintinumerot (EU):
607643-0001
607668-0001
607650-0001
897764-0001
Turvallisuusohjeet
Varoitus! Käytettäessä paristokäyttöisiä
laitteita on aina noudatettava
perusvarotoimenpiteitä palovaaran,
vuotavien paristojen, tapaturmien ja
aineellisten vaurioiden välttämiseksi.
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen
laitteen käyttöä.
Käyttötarkoitus kuvataan ohjeissa.
Muiden kuin ohjeissa suositeltujen
lisävarusteiden tai -osien käyttö sekä
laitteen käyttö muuhun kuin
oppaassa suositeltuun tarkoitukseen
voi aiheuttaa henkilövahingon
vaaran.
Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta
varten.
Laitteen käyttö
Älä käytä laitetta nesteiden tai
syttyvien materiaalien keräämiseen.
Älä käytä laitetta veden lähellä.
Älä upota laitetta veteen.
Älä koskaan irrota laturia
pistorasiasta vetämällä
virtajohdosta. Pidä laturin virtajohto
etäällä lämmönlähteistä, öljystä ja
terävistä reunoista.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu
sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla
on fyysisiä tai älyllisiä rajoitteita tai
aistirajoitteita, eikä laitteen
toimintaan perehtymättömien
henkilöiden käyttöön (lapset mukaan
luettuina), paitsi valvonnan alaisina
tai jos he ovat saaneet laitteen
72
®
-rikkaimuri
käyttöön liittyvää opastusta heidän
turvallisuudestaan vastaavalta
henkilöltä. Lapsia on valvottava ja
estettävä leikkimästä laitteella.
Käytön jälkeen
Irrota laturi pistorasiasta ennen
laturin puhdistamista.
Kun laitetta ei käytetä, se on
säilytettävä kuivassa paikassa.
Pidä laite lasten ulottumattomissa.
Tarkastus ja korjaus
Tarkista ennen laitteen käyttöä, ettei
laitteessa ole vahingoittuneita tai
viallisia osia. Tarkista osien ja
kytkimien kunto sekä muut seikat,
jotka voivat vaikuttaa laitteen
toimintaan.
Älä käytä laitetta, jos jokin osa on
vahingoittunut tai viallinen.
Korjauta tai vaihdata vaurioituneet
tai vialliset osat valtuutetussa
huoltoliikkeessä.
Tarkista säännöllisesti, ettei laturin
virtajohto ole vahingoittunut. Vaihda
laturi, jos virtajohto on vahingoittunut
tai viallinen.
Älä koskaan yritä korjata tai vaihtaa
muita kuin ohjeissa erikseen
määriteltyjä osia.
Muiden turvallisuus
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu
sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla
on fyysisiä tai älyllisiä rajoitteita
tai aistirajoitteita, eikä laitteen
toimintaan perehtymättömien
henkilöiden käyttöön (lapset mukaan
luettuina), paitsi valvonnan alaisina
tai jos he ovat saaneet laitteen
käyttöön liittyvää opastusta heidän
turvallisuudestaan vastaavalta
henkilöltä.
Lapsia on valvottava ja heitä on
estettävä leikkimästä laitteella.
Akkua ja laturia koskevat turvaohjeet
Akku
Älä koskaan yritä avata akkua.
Älä anna akun kastua.
Älä altista akkua kuumuudelle.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Dv9605tn

Table of Contents