Puhdistus Ja Hoito - Black & Decker DV1205TN Original Instructions Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Varmista, että laite on kytketty pois
päältä. Akku ei lataudu, jos laitteen
virta on kytkettynä virtakytkimestä
(3).
Aseta laite laturiin (6) kuvan
osoittamalla tavalla.
Kytke laturi pistorasiaan. Kytke virta.
Lataustilan ilmaisin (4) syttyy.
Anna laitteen latautua vähintään 24
tuntia.
Laite saattaa lämmetä latautuessaan.
Tämä on normaalia eikä ole merkki
ongelmasta. Laite voidaan jättää kiinni
laturiin määräämättömäksi ajaksi.
Lataustilan ilmaisin (4) palaa niin kauan
kuin laite on pistorasiaan liitetyssä
laturissa.
Varoitus! Älä lataa akkua, jos ympäröivä
lämpötila on alle +10°C tai yli +40°C.
Käynnistys ja pysäytys (kuva D)
Virta kytketään imuriin työntämällä
virtakytkintä (3) eteenpäin.
Virta katkaistaan työntämällä
virtakytkintä (3) taaksepäin.
Imutehon optimoiminen (kuva E)
Jotta imuteho pysyisi mahdollisimman
hyvänä, suodattimet on puhdistettava
säännöllisesti käytön aikana.
Ravista suodattimiin (10 ja 11)
kertynyt lika työntämällä muutaman
kerran puhdistusvipua (5) ylös ja
alas.

Puhdistus ja hoito

Varoitus! Puhdista suodattimet (10 ja 11)
säännöllisesti.
Harjapään puhdistaminen
Poista hiukset tai muut roskat, jotka
ovat kiertyneet tai juuttuneet
harjatelan lähelle, jotta se pääsee
pyörimään vapaasti. Käytä
tarvittaessa saksia.
Pölynkerääjän ja suodattimien
puhdistaminen (kuvat F - I)
Suodattimet ovat uudelleen käytettäviä,
ja ne on puhdistettava säännöllisesti.
Paina vapautuspainiketta (2) ja irrota
pölynkerääjä (1).
SUOMI
Tyhjennä pölynkerääjä (1) (kuva G).
Irrota suodattimet (10 ja 11)
kiertämällä niitä myötäpäivään
(kuva H).
Irrota suodattimet (10 ja 11)
toisistaan.
Harjaa irtopöly suodattimista (10
ja 11).
Pese suodattimet lämpimässä
pesuainevedessä (kuva I).
Varoitus! Älä upota laitetta veteen.
Varmista, että pölynkerääjä (1) ja
suodattimet (10 ja 11) ovat kuivia.
Kiinnitä suodattimet (10 ja 11)
takaisin laitteeseen kiertämällä niitä
vastapäivään, kunnes ne lukittuvat
paikalleen.
Kiinnitä pölynkerääjä (1) takaisin
imuriin. Varmista, että pölynkerääjä
napsahtaa paikalleen.
Varoitus! Älä koskaan käytä laitetta
ilman suodattimia. Parhaan
puhdistustuloksen saa vain, kun
suodattimet ovat puhtaat.
Suodattimien vaihtaminen
Suodattimet on hyvä vaihtaa 6–9
kuukauden välein ja aina, kun ne ovat
kuluneet tai vahingoittuneet. Uusia
suodattimia voi ostaa Black & Decker
-tuotteiden jälleenmyyjiltä (tuotenro
VF70):
Poista vanhat suodattimet yllä
kuvatulla tavalla.
Aseta uudet suodattimet paikalleen
yllä kuvatulla tavalla.
Lisävarusteiden säilyttäminen
(kuva J)
Paina lisävarustetta pidikettään
vasten, kunnes lisävaruste
napsahtaa paikalleen.
75

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Dv9605tn

Table of Contents