Black & Decker DV1205TN Original Instructions Manual page 59

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Tekniska data
Spänning
Batteri
Vikt
Huvud
Vikt
Laddare
Modell
Inspänning
Utspänning
Utström
Laddningstid cirka
Vikt
Garanti
Black & Decker garanterar att produkten
är fri från material- och/eller
fabrikationsfel vid leverans till kund.
Garantin gäller utöver konsumentens
rättigheter enligt lag och påverkar inte
dessa. Garantin gäller inom
medlemsstaterna i Europeiska Unionen
och i det Europeiska Frihandelsområdet.
Om en Black & Decker-produkt går
sönder på grund av material- och/eller
fabrikationsfel eller brister i
överensstämmelse med specifikationen,
inom 24 månader från köpet, åtar sig
Black & Decker att reparera eller byta ut
produkten med minsta besvär för kunden,
förutom om:
Produkten har använts i
kommersiellt, yrkesmässigt eller
uthyrningssyfte.
Produkten har utsatts för felaktig
användning eller skötsel.
Produkten har skadats av
främmande föremål, ämnen eller
genom olyckshändelse.
Reparation har utförts av någon
annan än en auktoriserad Black &
Decker-verkstad.
Vdc 9.6
Typ NiCD/NiMH
kg 1,3
kg 1,6
*A135040I
DV12
Vac 230
13,5 Vac
mA 400
tim 24
kg 0,3
Ljudnivå, mätt enligt EN 60704-1: <70 dB (A)
DV9605TN H2
CHA002014* CHA00302* *A140020D
DV12
DV12
100-240
100-240
7,2-24 Vdc
7,2-24 Vdc
85
130
24
24
0,3
0,3
För att utnyttja garantin skall produkten
och inköpskvittot lämnas till
återförsäljaren eller till en auktoriserad
verkstad senast 2 månader efter det att
felet har upptäckts. För information om
närmaste auktoriserad verkstad, kontakta
det lokala Black & Decker-kontoret på
den adress som är angiven i
bruksanvisningen. En lista på alla
auktoriserade verkstäder samt
servicevillkor finns även tillgängliga på
Internet:
www.2helpU.com
Besök vår webbplats
www.blackanddecker.se för att
registrera din nya Black & Decker-
produkt samt för att erhålla information
om nya produkter och
specialerbjudanden. Vidare information
om märket Black & Decker och vårt
produktsortiment återfinns på
www.blackanddecker.se.
SVENSKA
DV1205TN H2
12.0
NiCD/NiMH
1,4
1,7
DV96
230
14 Vac
200
24
0,3
59

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Dv9605tn

Table of Contents