Black & Decker DV1205TN Original Instructions Manual page 2

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
English
(Original instructions)
Deutsch
(Übersetzung der ursprünglichen
Anweisungen)
Français
(Traduction des instructions initiales)
Italiano
(Traduzione del testo originale)
Nederlands (Vertaling van de originele instructies)
Español
(Traducción de las instrucciones originales)
Português
(Tradução das instruções originais)
Svenska
(Översättning av originalanvisningarna)
Norsk
(Oversettelse av de opprinnelige
instruksjonene)
Dansk
(Oversættelse af de oprindelige instruktioner)
Suomi
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
Ελληνικά
(Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών)
Türkçe
(Orijinal talimatların Çeviri)
2
6
12
19
26
33
40
47
54
60
66
72
78
86

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Dv9605tn

Table of Contents