Download Print this page

Reiniging En Onderhoud - Black & Decker NV19XXYZ Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Ga als volgt te werk bij het plaatsen van
een accessoire:
Haal de accessoires van het apparaat.
u
Plaats het juiste accessoire op de
u
voorkant van het apparaat.
U kunt het andere accessoire weer
terugplaatsen door dit in de
accessoirehouder te klikken.
Voor het terugplaatsen van beide
accessoires:
Duw de accessoires omlaag tot deze
u
op de plaats klikken.
Gebruik
Het apparaat kan worden opgeladen
u
terwijl het op een werkbank is geplaatst
of aan een muur is gehangen met
behulp van de meegeleverde wandhaak.
Voor het eerste gebruik moet de accu
u
ten minste 24 uur worden opgeladen.
Laat het apparaat altijd aangesloten
u
op de oplader wanneer het niet wordt
gebruikt.
Opladen van de accu (fig. B1 - B3)
NV24XXYZ/NV36XXYZ/NV48XXYZ/
NV60XXYZ/NV72XXYZ (fig. B1 & B2)
Controleer of het apparaat is
u
uitgeschakeld. De accu wordt niet
opgeladen als de aan/uitschakelaar
op aan staat.
Plaats het apparaat zorgvuldig op de
u
oplader. De pijl op de oplader dient
op de scheiding van het apparaat te
vallen.
Steek de stekker van de oplader in
u
het stopcontact.
Schakel het apparaat in.
u
Laat het apparaat ten minste 24 uur
u
opladen.
NV19XXY (fig. B3)
Controleer of het apparaat is
u
uitgeschakeld. De accu wordt niet
opgeladen als de aan/uitschakelaar
op aan staat.
Steek de opladerstekker (6) in de
u
aansluiting (7) aan de achterzijde van
het apparaat.
Steek de stekker van de oplader (5)
u
in het stopcontact.
NEDERLANDS
Schakel het apparaat in.
u
Laat het apparaat ten minste 24 uur
u
opladen.
Opmerking: Tijdens het opladen kan de
oplader warm worden. Dit is normaal en
duidt niet op problemen. Het apparaat
kan voor onbepaalde tijd op de oplader
aangesloten blijven.
Waarschuwing! Laad de accu niet op bij
omgevingstemperaturen onder 10 °C of
boven 40 °C.
Aan- en uitschakelen (fig. D)
Om in te schakelen schuift u de aan/
u
uit-schakelaar (1) naar voren.
Om uit te schakelen schuift u de aan/
u
uitschakelaar naar achteren.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing! Reinig de filters
regelmatig.
Reinigen van de neus en filters
(fig. E & F)
De filters zijn geschikt voor hergebruik en
moeten regelmatig worden gereinigd.
Verwijder de neus (2) door hem
u
linksom te draaien.
Maak de neus leeg.
u
Verwijder de filtereenheid (8) door ze
u
linksom te draaien.
Spoel de filters uit in warm sop. De
u
neus kan ook worden afgewassen,
indien noodzakelijk. Dompel het
apparaat niet in water onder.
Zorg ervoor dat de neus en de filters
u
droog zijn.
Plaats de filtereenheid (8) terug op
u
het apparaat; draai de filtereenheid
rechtsom totdat deze op zijn plaats
vastklikt.
Plaats de neus weer op het apparaat
u
terug. Zorg dat de neus op de plaats
klikt.
Waarschuwing! Gebruik het apparaat
nooit zonder de filters. Alleen met schone
filters en een lege neus kan stof optimaal
worden opgezogen.
33

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker NV19XXYZ

This manual is also suitable for:

Nv48xxyzNv24xxyzNv36xxyzNv60xxyzNv72xxyz