Black & Decker DV1205TN Original Instructions Manual page 58

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
SVENSKA
Separat insamling av uttjänta
produkter och
förpackningsmaterial gör att
material kan återanvändas.
Användning av återvunnet
material minskar föroreningar av
miljön och behovet av råmaterial.
Lokala föreskrifter kan kräva separat
insamling av elprodukter från hushållen,
vid kommunala insamlingsplatser eller
hos återförsäljaren när du köper en ny
produkt.
Black & Decker samlar in och återvinner
uttjänta Black & Decker-produkter. Om
du vill utnyttja denna tjänst återlämnar du
produkten till en auktoriserad verkstad,
som samlar in den för vår räkning.
För information om närmaste
auktoriserade verkstad, kontakta det
lokala Black & Decker-kontoret på den
adress som är angiven i
bruksanvisningen. En lista över alla
auktoriserade verkstäder samt
servicevillkor finns även tillgänglig på
Internet: www.2helpU.com.
Batteri (fig. K)
Om du vill kassera produkten på
egen hand måste batteriet tas
bort enligt beskrivningen nedan
och kastas enligt lokala
bestämmelser.
Du bör ladda ur batteriet genom att
låta dammsugaren vara påslagen
tills motorn stannar.
Tryck på låsknappen (2) och ta av
dammuppsamlaren (1).
Ta av filtren (10 och 11) genom att
vrida dem medurs (fig. H).
Ta bort de sju skruvarna som håller
ihop apparatens hölje.
Dra höljet halvvägs bort från
apparatens mitt.
Gör följande för produkter med
artikelnummer DV96VXZ och
DV12VXZ:
58
- bänd loss det lilla höljet från
filterrengöringsreglaget och ta bort
skruven som håller fast reglaget.
- ta ut hela motor-/fläkt-/
batterienheten.
Ta av batterienheten från
huvudenheten.
Packa in batteriet så att polerna inte
kan kortslutas.
Ta med batteriet till en verkstad eller
en återvinningsstation.
När batteriet har tagits ur går det inte att
sätta tillbaka det.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Dv9605tn

Table of Contents