Black & Decker DV1205TN Original Instructions Manual page 76

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
SUOMI
Ympäristö
Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei
saa hävittää normaalin
kotitalousjätteen mukana.
Kun Black & Decker -laitteesi aikanaan
täytyy vaihtaa tai ei kelpaa enää käyttöön,
älä hävitä laitetta kotitalousjätteen
mukana. Toimita laite kierrätettäväksi.
Käytettyjen tuotteiden ja
pakkausmateriaalien
erilliskeruun avulla materiaalit
voidaan kierrättää ja käyttää
uudelleen. Kierrätysmateriaalien
käyttö auttaa vähentämään
ympäristön saastumista ja
uusien raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa säädöksissä voidaan
määrätä, että kodin sähkötuotteiden
keruu tapahtuu kaupunkien
jätteidenkäsittelyasemilla tai laitteita
myyvissä liikkeissä uuden tuotteen oston
yhteydessä.
Kun laitteesi on käytetty loppuun, älä
heitä sitä tavallisten roskien mukana pois,
vaan vie se paikkakuntasi
kierrätyskeskukseen tai jätä valtuutettuun
Black & Deckerin huoltoliikkeeseen.
Tiedot valtuutetuista huoltoliikkeistä saa
ottamalla yhteyttä Black & Decker Oy:hyn
sekä Internetistä osoitteesta
www.2helpU.com.
Akku (kuva K)
Jos haluat hävittää laitteen itse,
akku on ensin poistettava alla
kuvatulla tavalla ja hävitettävä
jätehuoltomääräyksiä
noudattaen.
On suositeltavaa tyhjentää akku
käyttämällä imuria, kunnes sen
moottori pysähtyy.
Paina vapautuspainiketta (2) ja irrota
pölynkerääjä (1).
76
Irrota suodattimet (10 ja 11)
kiertämällä niitä myötäpäivään
(kuva H).
Avaa laitteen runkoa koossa pitävät
seitsemän ruuvia.
Vedä kansi irti pohjaosasta.
Imurit, joiden tuotenumero on
DV96VXZ tai DV12VXZ:
- Väännä suodattimien
puhdistusvivun pieni kansi auki ja
irrota vivun kiinnitysruuvi.
- Nosta moottorista, puhaltimesta ja
akusta koostuva elementti ylös.
Irrota akkupaketti tuosta elementistä.
Sijoita akku sopivaan pakkaukseen
siten, etteivät navat pääse
keskenään oikosulkuun.
Toimita akku paikalliseen
huoltoliikkeeseen tai
kierrätyspisteeseen.
Kun akku on irrotettu, sitä ei voi asettaa
enää paikalleen.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Dv9605tn

Table of Contents