Καθαρισμός Και Συντήρηση; Προστασία Του Περιβάλλοντος - Black & Decker DV1205TN Original Instructions Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Προειδοποίηση! Μη φορτίζετε την
μπαταρία σε θερμοκρασίες
περιβάλλοντος κάτω από 10°C ή πάνω
από 40°C.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
(εικ. D)
Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή,
σπρώξτε το διακόπτη λειτουργίας (3)
προς τα εμπρός.
Για να απενεργοποιήσετε τη
συσκευή, σπρώξτε το διακόπτη
λειτουργίας (3) προς τα πίσω.
Βελτιστοποίηση της δύναμης
απορρόφησης (εικ. E)
Για να κρατήσετε τη βέλτιστη δύναμη
αναρρόφησης, καθαρίζετε τα φίλτρα
τακτικά κατά τη χρήση.
Μετακινήστε μερικές φορές το
κουμπί καθαρισμού του φίλτρου (5)
προς τα επάνω και κάτω για να
απομακρύνετε τη σκόνη που φράζει
τα φίλτρα (10 & 11).
Καθαρισμός και συντήρηση
Προειδοποίηση! Καθαρίζετε τακτικά τα
φίλτρα (10 & 11).
Καθαρισμός της κεφαλής βούρτσας
Αφαιρέστε τυχόν τρίχες ή άλλα
σκουπίδια που έχουν περιτυλιχτεί
γύρω ή παγιδευτεί κοντά στη ράβδο
της βούρτσας, για να εξασφαλιστεί η
ελεύθερη περιστροφή της.
Χρησιμοποιήστε ψαλίδι αν
χρειάζεται.
Καθαρισμός του συλλέκτη σκόνης και
των φίλτρων (εικ. F - I)
Τα φίλτρα είναι επαναχρησιμοποιήσιμα
και θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά.
Πιέστε το κουμπί αποδέσμευσης (2)
και αφαιρέστε το συλλέκτη
σκόνης (1).
Αδειάστε το συλλέκτη σκόνης (1)
(εικ. G).
Αφαιρέστε τα φίλτρα (10 & 11)
περιστρέφοντάς τα δεξιόστροφα
(εικ. H).
Διαχωρίστε τα φίλτρα (10 & 11)
82
Αφαιρέστε με τη βούρτσα την
υπόλοιπη σκόνη από τα φίλτρα (10
& 11).
Πλύνετε τα φίλτρα σε ζεστή
σαπουνάδα (εικ. I).
Προειδοποίηση! Μην βουτάτε τη
συσκευή μέσα σε νερό.
Βεβαιωθείτε ότι έχουν στεγνώσει ο
συλλέκτης σκόνης (1) και τα φίλτρα
(10 & 11).
Επανατοποθετήστε τα φίλτρα (10 &
11), περιστρέφοντάς τα δεξιόστροφα
μέχρι να ασφαλίσουν στη θέση τους.
Επανατοποθετήστε στη συσκευή το
συλλέκτη σκόνης (1). Βεβαιωθείτε
ότι ο συλλέκτης σκόνης ασφάλισε
στη θέση του.
Προειδοποίηση! Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ τη συσκευή χωρίς τα φίλτρα. Η
βέλτιστη περισυλλογή της σκόνης
επιτυγχάνεται μόνο με καθαρά φίλτρα.
Αντικατάσταση των φίλτρων
Τα φίλτρα θα πρέπει να αλλάζονται κάθε
6 με 9 μήνες και όταν έχουν φθαρεί ή
καταστραφεί. Ανταλλακτικά φίλτρα
διατίθενται από τα εμπορικά σημεία
πώλησης προϊόντων Black & Decker (Αρ.
καταλ. VF70):
Αφαιρέστε τα παλιά φίλτρα όπως
περιγράφεται παραπάνω.
Τοποθετήστε τα καινούρια φίλτρα
όπως περιγράφεται παραπάνω.
Αποθήκευση των εξαρτημάτων (εικ. J)
Σπρώξτε τα εξαρτήματα μέσα στις
αντίστοιχες υποδοχές μέχρι να
ασφαλίσουν.
Προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή περισυλλογή. Αυτό
το προϊόν δεν πρέπει να
απορρίπτεται μαζί με τα κοινά
οικιακά απορρίμματα.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Dv9605tn

Table of Contents