Kullanım Amacı; Güvenlik Talimatları - Black & Decker DV1205TN Original Instructions Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
TÜRKÇE
Kullanım amacı
Türkçe
Black & Decker Dustbuster
süpürgeniz hafif ve kuru temizlik
uygulamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz
yalnızca ev temizliğinde kullanmak
içindir.
Tasarım ve Patent Bilgileri
AB Kayıt Numaraları:
607643-0001
607668-0001
607650-0001
897764-0001
Güvenlik talimatları
Uyarı! Pille çalışan cihazları kullanırken
yangın tehlikesini, pillerin akmasını,
yaralanmaları ve maddi zararları
azaltmak için aşağıda belirtilen
talimatların yanı sıra temel güvenlik
önemlerine de her zaman uyulmalıdır.
Cihazı kullanmadan önce elinizdeki
kullanım kılavuzunu baştan sona
dikkatle okuyun.
Cihazın kullanım amacı bu kılavuzda
açıklanmıştır. Cihazın bu kılavuzda
önerilenlerden başka aksesuar ve ek
parçalarla kullanılması ya da başka
amaçlarla çalıştırılması
yaralanmalara yol açabilir.
İleride bakmak üzere bu kılavuzu
saklayın.
Cihazın kullanılması
Cihazı, sıvıları veya herhangi bir
yanıcı maddeyi çekmek için
kullanmayın.
Cihazı su bulunan alanların
yakınında kullanmayın.
Cihazı suya batırmayın.
Şarj cihazını prizden çıkarmak için
asla kablosundan tutarak çekmeyin.
Şarj cihazı kablosunu ısıdan, yağdan
ve nesnelerin keskin kenarlarından
uzak tutun.
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu
bir kişi tarafından gerekli denetim ve
yönlendirme uygulanmadan,
(çocuklar dahil) fiziksel, duyumsal ve
86
®
elektrikli
akli kapasitesi kısıtlı veya yeterli
deneyim ve bilgiye sahip olmayan
kişilerce kullanılmamalıdır. Çocuklar
cihazla oynamamalıdır.
Kullanım sonrası
Şarj cihazını veya şarj ana ünitesini
temizlemeden önce şarj cihazını
prizden çekin.
Cihaz, kullanılmadığı zaman kuru bir
yerde saklanmalıdır.
Cihazlar çocukların ulaşamayacağı
yerlere kaldırılmalıdır.
İnceleme ve onarımlar
Kullanmadan önce cihazı kontrol
ederek arızalı ya da eksik parça olup
olmadığına bakın. Parçalarda
kırılma, düğmelerde hasar ve cihazın
çalışmasını etkileyebilecek başka
durumlar olup olmadığını kontrol
edin.
Hasarlı veya arızalı parça varsa,
cihazı kullanmayın.
Hasarlı veya arızalı parçaların
onarım ve değiştirme işlemlerini
yetkili serviste yaptırın.
Şarj cihazı kablosunun hasar görüp
görmediğini düzenli aralıklarla
kontrol edin. Kablo hasar görmüşse
veya arızalıysa, şarj cihazını
değiştirin.
Hiçbir parçayı yerinden çıkarmayın
ve bu kılavuzda belirtilenlerden
başka parçalarla değiştirmeyin.
Emniyet başkalarının
Bu alet, deneyim ve bilgisi yetersiz
kişiler ile çocuklar dahil, fiziksel,
duyusal ve zihinsel kapasiteleri
azalmış kişiler tarafından;
güvenliklerinden sorumlu biri
tarafından aletin kullanımı hakkında
bilgilendirilmeden ve refakat
edilmeden kullanılmamalıdır.
Çocukları, cihazla oynamalarını
engellemek için yalnız bırakmayın.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Dv9605tn

Table of Contents