Download Print this page

Reiniging En Onderhoud - Black & Decker dv6005 Manual

Hide thumbs
Also See for dv6005 
Manual - 12 pages
User manual - 16 pages
User manual - 11 pages

Advertisement

NEDERLANDS
De oplaadindicator (5) gaat branden.
Laat het apparaat ten minste 16 uur
opladen.
Tijdens het opladen kan de lader warm
worden. Dit is normaal en wijst niet op
een probleem. Het apparaat kan voor
onbepaalde tijd met de lader verbonden
blijven. De oplaadindicator (5) blijft
branden zo lang het apparaat zich op de
laadhouder bevindt en de lader op het
stopcontact is aangesloten.
Waarschuwing! Laad de accu niet op bij
omgevingstemperaturen onder 4 °C of
boven 40 °C.
Zuigbuis verstellen (fig. D)
U kunt de zuigbuis (2) langer maken
door de zuigbuisverlenging (1) uit te
trekken totdat deze vastklikt.
U kunt de verlenging (1) inschuiven
door op de pijl (12) te drukken en de
verlenging (1) terug te schuiven in de
zuigbuis (2).
In- en uitschakelen (fig. E & F)
Schuif de aan/uit-schakelaar (4) naar
voren in om het apparaat in te
schakelen.
Schuif de aan/uit-schakelaar (4) naar
achteren om het apparaat uit te
schakelen.
DV1205 & DV9605: zuigkracht
optimaliseren (fig. G)
Voor een optimale zuigkracht moeten de
filters tijdens het gebruik regelmatig
worden gereinigd.
Schuif de filterreinigingsknop (6) een
aantal keer naar boven en naar
beneden om het stof waarmee de
filters (10 & 11) verstopt zitten, los te
kloppen.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing! Reinig de filters
regelmatig (10 & 11).
Zuigbuis en filters reinigen (fig. H - K)
De filters zijn herbruikbaar en moeten
regelmatig worden gereinigd.
Druk op de ontgrendelingsknop (3)
en verwijder de zuigbuis (2).
Maak de zuigbuis leeg (2) (fig. I).
Draai de filters (10 & 11) rechtsom om
ze te verwijderen (fig. J).
28
Haal de filters uit elkaar (10 & 11).
Borstel al het losse stof van de filters
(10 & 11).
Was de filters in een warm sopje uit
(fig. K). Indien nodig kan de zuigbuis (2)
ook worden gewassen.
Waarschuwing! Dompel het apparaat
niet onder in water.
Zorg ervoor dat de zuigbuis (2) en de
filters (10 & 11) volledig droog zijn.
Plaats de filters (10 & 11) op het
apparaat en draai de filters linksom om
ze te vergrendelen.
Bevestig de zuigbuis (2) weer aan het
apparaat. Zorg ervoor dat de buis
vastklikt.
Waarschuwing! Gebruik het apparaat
nooit zonder de filters. Het apparaat werkt
alleen optimaal bij schone filters.
Filters vervangen
De filters moeten om de 6 à 9 maanden
worden vervangen en ook wanneer ze
eerder versleten zijn of beschadigd raken.
Vervangende filters zijn verkrijgbaar via
uw Black & Decker-leverancier (cat. nr.
VF70):
Verwijder de oude filters op de hiervoor
beschreven wijze.
Plaats de nieuwe filters op de hiervoor
beschreven wijze.
Hulpstukken opbergen (fig. L & M)
Druk de hulpstukken in de
toepasselijke houders tot deze
vastklikken.
Milieu
Aparte inzameling.
Dit product mag niet met
normaal huishoudelijk afval
worden weggegooid.
Mocht u op een dag
constateren dat het apparaat
aan vervanging toe is of dat u
het apparaat niet meer nodig
hebt, houd dan rekening met
het milieu. Black & Decker-
servicecentra zijn bereid oude
Black & Decker-apparaten in
te nemen en ervoor te zorgen
dat deze op milieuvriendelijke
wijze worden afgevoerd.

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Dv7205Dv9605