Download Table of Contents Print this page

Black & Decker DV1205TN Original Instructions Manual page 73

Table of Contents

Advertisement

Älä säilytä akkua tiloissa, joissa
lämpötila voi nousta yli 40°C:n.
Lataa akku paikassa, jonka lämpötila
on vähintään 10°C ja enintään 40°C.
Käytä akun lataamiseen vain laitteen
mukana toimitettua laturia. Väärän
tyyppinen laturi voi aiheuttaa
sähköiskun tai akun
ylikuumenemisen.
Noudata akkujen hävittämisessä
kohdassa Ympäristönsuojelu
esitettyjä ohjeita.
Suojaa akkua vahingoittumiselta
niin, ettei sen kotelo rikkoudu eikä
siihen kohdistu iskuja, sillä muutoin
voi syntyä henkilövahinkojen ja
tulipalon vaara.
Älä lataa viallisia akkuja.
Vaativissa oloissa voi ilmetä
akkuvuotoja. Jos havaitset akkujen
pinnalla nestettä, pyyhi se
huolellisesti pois. Vältä
ihokosketusta.
Jos nestettä joutuu silmiin tai iholle,
noudata alla olevia ohjeita.
Varoitus! Akkuneste voi aiheuttaa
aineellisia vahinkoja tai henkilövahinkoja.
Jos nestettä joutuu iholle, se on
välittömästi huuhdeltava pois vedellä. Jos
ihoa kirvelee tai se punottaa tai on
muuten ärtynyt, kysy lisäohjeita
lääkäriltä. Jos nestettä joutuu silmiin,
huuhdo välittömästi puhtaalla vedellä ja
mene lääkäriin.
Laturit
Laturi on tarkoitettu tietylle jännitteelle.
Tarkista aina, että verkkojännite vastaa
arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Varoitus! Älä yritä korvata laturiyksikköä
tavallisella verkkopistokkeella.
Käytä Black & Deckerin laturia vain
laitteen/työkalun mukana toimitetun
akun lataamiseen. Muut akut voivat
räjähtää ja aiheuttaa
henkilövahinkoja tai aineellisia
vahinkoja.
Älä koskaan yritä ladata akkuja, joita
ei ole tarkoitettu ladattaviksi.
Jos virtajohto vahingoittuu, sen
vaihtaminen tulee turvallisuussyistä
SUOMI
jättää valmistajan tai valtuutetun
Black & Decker -huollon tehtäväksi.
Älä altista laturia vedelle.
Älä avaa laturia.
Älä työnnä mitään laturin sisään.
Lataa laite/työkalu/akku paikassa,
jossa on kunnollinen ilmanvaihto.
Sähköturvallisuus
Laturi on tarkoitettu tietylle jännitteelle.
Tarkista aina, että verkkojännite vastaa
arvokilvessä ilmoitettua jännitettä. Älä
yritä korvata laturiyksikköä tavallisella
verkkopistokkeella.
Laturin symbolit
Lue tämä käyttöohje
huolellisesti.
Laturi on kaksoiseristetty, joten
erillistä maadoitusta ei tarvita.
Toimintavarma eristävä
muuntaja. Muuntajalähtö on
eristetty sähköisesti
sähköverkosta.
130
o
C
Laturi kytkeytyy automaattisesti
pois päältä, jos ympäröivä
lämpötila nousee liian
korkeaksi. Tällöin laturia ei voi
enää käyttää. Irrota laturi
sähköverkosta ja toimita se
valtuutettuun huoltoliikkeeseen
korjattavaksi.
Laturi on tarkoitettu ainoastaan
sisäkäyttöön.
73

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Dv9605tn

Table of Contents