Download Table of Contents Print this page

Black & Decker DV1205TN Original Instructions Manual page 87

Advertisement

Table of Contents
Aküler ve şarj cihazları için ek güvenlik
talimatları
Aküler
Kesinlikle, hiçbir nedenle açmaya
çalışmayın.
Aküleri suya maruz bırakmayın.
Sıcaklığın 40 °C'yi aşabileceği
yerlerde saklamayın.
Sadece 10°C ila 40°C arasındaki
ortam sıcaklıklarında şarj edin.
Sadece cihazla birlikte verilen şarj
cihazlarını kullanarak şarj edin.
Aküleri atarken, Çevrenin korunması
başlıklı bölümdeki talimatlara uyun.
Zorlayıcı koşullarda akü akabilir.
Akülerin üzerinde sıvı
gördüğünüzde, sıvıyı bir bezle
dikkatli bir şekilde silin. Cilde
temasından kaçının.
Cilt veya gözle teması halinde
aşağıdaki talimatları uygulayın.
Uyarı! Akü sıvısı, seyreltilmiş bir hidrolik
asittir be kişisel yaralanmalara ya da
maddi hasara yol açabilir. Ciltle teması
halinde derhal bol suyla durulayın.
Kızarıklık, ağrı veya tahriş meydana
gelirse tıbbi yardım alın. Gözle teması
halinde derhal temiz suyla durulayın ve
tıbbi yardım alın.
Şarj cihazları
Şarj cihazınız belirli bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman şebeke
geriliminin aletin üretim etiketinde
belirlenmiş değerlere uyup uymadığını
kontrol edin.
Uyarı! Şarj cihazını kesinlikle normal bir
elektrik fi şi ile değiştirmeye kalkışmayın.
Black & Decker şarj cihazınızı,
yalnızca aletle birlikte verilen aküyü
şarj etmek için kullanın. Diğer aküler
patlayarak yaralanma veya hasara
yol açabilir.
Şarj edilme özelliği olmayan aküleri
kesinlikle şarj etmeye çalışmayın.
Kusurlu kabloları hemen değiştirtin.
Şarj cihazını suya maruz
bırakmayın.
Şarj cihazını açmayın.
Şarj cihazını delmeyin.
TÜRKÇE
Akü, şarj sırasında iyi havalandırmalı
bir alana yerleştirilmelidir.
Elektrik güvenliği
Şarj cihazınız belirli bir voltajda
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Şebeke
voltajının, nominal değerler levhasında
belirtilen voltaja uyduğundan daima emin
olun. Asla şarj cihazını normal bir şebeke
fişiyle değiştirme girişiminde bulunmayın.
Şarj cihazı üzerindeki semboller
Bu kullanım kılavuzunu baştan
sona dikkatle okuyun.
Şarj cihazınız çift yalıtım ile
donatılmıştır, bu nedenle
topraklama kablosuna gerek
duyulmaz.
Arıza emniyetli izolasyon
trafosu. Şebeke kaynağı, trafo
çıkışından elektriksel olarak
ayrılmıştır.
o
130
C
Ortam sıcaklığı aşırı yükselirse,
şarj cihazı otomatik olarak
kapanır. Sonuç olarak, şarj
cihazı çalışamaz hale gelir. Şarj
ana ünitesinin şebeke kaynağı
ile olan bağlantısı kesilmeli ve
ünite, onarım için yetkili bir
servis merkezine götürülmelidir.
Şarj ana ünitesi yalnızca iç
mekanlarda kullanım içindir.
87

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Dv9605tn

Table of Contents