Black & Decker DV1205TN Original Instructions Manual page 68

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
DANSK
Funktioner
1. Mundstykke
2. Udløserknap
3. Tænd/sluk-kontakt
4. Ladeindikator
5. Knap til rengøring af filter
6. Laderens basisenhed
7. Eldrevet børstehoved
Fig. A
8. Børsteforsats
9. Sprækkeforsats
Identifikation af produktet
Modellens design kan bestemmes vha.
katalognummerets suffiks. Følgende
katalognumre er beskrevet i denne
vejledning:
DV96VXZ eller DV12VXZ.
Suffikset V svarer til følgende modeller:
05: Alle modeller med medfølgende
sprækkeforsats og børsteforsats.
Suffikset X repræsenteret af bogstavet T
bruges til modeller med turbobørste.
Suffikset Z repræsenteret af bogstavet N
bruges til modeller med NiMH-batteri.
Installation
Vægmontering af basisenheden
Basisenheden kan placeres på en
arbejdsflade eller monteres på væggen,
hvilket givet et praktisk opbevarings- og
opladningssted til apparatet.
Før vægmontering skal det sikres, at
fastgøringsmetoden er egnet til væggens
type og tilstrækkelig til at understøtte
apparatets vægt.
Bemærk: Bemærk, at enheden ikke kan
sættes i den vægmonterede basisenhed,
når det eldrevne børstehoved er
monteret.
Montering
Montering af det eldrevne
børstehoved
Børstehovedet (7) bruges til støvsugning
på luvtæpper. Børstehovedet er især
nyttig til at fjerne hår, tråde osv.
68
Sæt børstehovedet (7) i forenden af
apparatet. Kontroller, at
børstehovedet er sat helt ind.
Montering af tilbehør (fig. A og B)
Disse modeller leveres med noget af eller
alt det følgende tilbehør:
En sprækkeforsats (9) til arbejde
under trange pladsforhold.
En børsteforsats (8) til møbler og
trappetrin.
Monter tilbehøret på følgende måde:
Tag tilbehøret ud af maskinens
opbevaringsrum (fig. J).
Sæt det ønskede tilbehør i forenden
af apparatet.
Restrisici
Der kan opstå yderligere restrisici under
brugen af værktøjet, som ikke kan
medtages i vedlagte
sikkerhedsadvarsler. Disse risici kan
opstå pga. forkert anvendelse, langvarig
brug etc.
Selv ved overholdelse af relevante
sikkerhedsforskrifter og anvendelse af
sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke
undgås. Disse omfatter:
Tilskadekomst forårsaget af berøring
af roterende/bevægelige dele.
Tilskadekomst forårsaget af
udskiftning af dele, blade eller
tilbehør.
Tilskadekomst forårsaget af
langvarig brug af et værktøj. Husk at
holde pause jævnligt ved brug af et
værktøj i længere tid.
Høreskader.
Sundhedsrisici forårsaget af
indånding af støv, der genereres ved
brug af værktøjet (eksempel:
Arbejde med træ, især, eg, bøg og
MDF).
Anvendelse
Forud for første ibrugtagning skal
batteriet oplades i mindst 24 timer.
Sæt apparatet i basisenheden, når
det ikke er i brug.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Dv9605tn

Table of Contents