Installation - Black & Decker DV1205TN Original Instructions Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
SVENSKA
Funktioner
1. Dammuppsamlare
2. Låsknapp
3. Strömbrytare
4. Laddningsindikator
5. Filterrengöringsknapp
6. Laddare
7. Motorborsthuvud
Bild A
8. Borstmunstycke
9. Elementmunstycke
Identifiera din produkt
Med hjälp av tilläggskoderna i
artikelnumret kan du se vad som gäller för
din produkt. Denna bruksanvisning gäller
för följande modeller:
DV96VXZ eller DV12VXZ.
Tilläggskoden V finns i artikelnumren för
följande modeller:
05: Alla enheter som har ett litet
elementmunstycke och ett
borstmunstycke.
Tilläggskoden X som representeras av
bokstaven T används för modeller som
har turboborste.
Tilläggskoden Z som representeras av
bokstaven N används för modeller som
har ett NiMH-batteri.

Installation

Montera laddaren på väggen
Laddaren kan placeras på ett bord eller
monteras på väggen för att du enkelt ska
kunna förvara och ladda apparaten.
Om du monterar den på väggen ska du
göra det på ett sätt som är lämpligt för
väggtypen och för apparatens vikt.
Obs! Apparaten kan inte sättas i den
väggmonterade laddaren om
motorborsthuvudet är påsatt.
Montering
Sätta på motorborsthuvudet
Med motorborsthuvudet (7) kan du
dammsuga mattor med skuren lugg.
Borsthuvudet är särskilt användbart för
att suga upp till exempel hårstrån, trådar
etc.
56
För in borsthuvudet (7) längst fram
på apparaten. Se till att borsthuvudet
är helt inskjutet.
Montera tillbehören (fig. A & B)
De här modellerna levereras med alla
eller några av följande tillbehör:
Ett elementmunstycke (9) för trånga
utrymmen.
Ett borstmunstycke (8) för möbler
och trappor.
Montera tillbehören enligt följande:
Ta ut tillbehöret ur
förvaringsutrymmet på apparaten
(fig. J).
Montera tillbehöret längst fram på
apparaten.
Övriga risker
Ytterligare risker som inte finns med i de
bifogade säkerhetsföreskrifterna kan
uppstå när verktyget används. Dessa
risker kan uppstå vid felaktig eller
långvarig användning, etc.
Även om alla relevanta
säkerhetsföreskrifter följs och
säkerhetsanordningar används kan vissa
ytterligare risker inte undvikas. Dessa
innefattar:
Skador orsakade av att roterande/
rörliga delar vidrörs.
Skador som uppstår vid byte av
delar, blad eller tillbehör.
Skador som orsakas av långvarig
användning av ett verktyg. Se till att
ta regelbundna raster när du
använder ett verktyg under en längre
period.
Skador på hörseln.
Hälsofaror orsakade av inandning av
damm när verktyget används
(exempel: arbete med trä, särskilt ek,
bok och MDF).
Användning
Innan apparaten används första
gången måste batteriet laddas i
minst 24 timmar.
Placera apparaten i laddaren när den
inte används.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Dv9605tn

Table of Contents