Black & Decker DV1205TN Original Instructions Manual page 62

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
NORSK
Funksjoner
1. Støvoppsamler
2. Utløserknapp
3. Strømbryter
4. Ladningsindikator
5. Filterrengjøringsknapp
6. Ladeenhet
7. Strømforsynt børstehode
Figur A
8. Børsteverktøy
9. Smalt sugestykke
Identifisere produktet
Modellen kan bestemmes ved hjelp av
suffikskodene i katalognumrene.
Følgende katalognumre er beskrevet i
denne håndboken:
DV96VXZ eller DV12VXZ.
Suffikskoden V svarer til disse
modellene:
05: Alle enheter som har smalt
sugestykke og børste.
Suffikskoden X med bokstaven T blir
brukt for modeller med turbobørste.
Suffikskoden Z med bokstaven N blir
brukt for modeller med NiMH-batteri.
Montering
Montering av ladeenheten på veggen
Ladeenheten kan plasseres på en
benkeplate eller festes til veggen for å
fungere som praktisk oppbevarings- og
ladningssted for apparatet.
Ved montering på vegg må du sørge for
at festemetoden passer til veggtypen og
at festet kan bære vekten av apparatet.
Merknad: Legg merke til at enheten ikke
kan settes på en veggmontert ladeenhet
med det strømforsynte hodet påmontert.
Montering
Sette på det strømforsynte
børstehodet
Børstehodet (7) egner seg spesielt godt til
støvsuging av lodne tepper. Børstehodet
er særlig effektivt til å plukke opp hår,
tråder osv.
62
Sett inn børstehodet (7) foran på
apparatet. Pass på at børstehodet er
skjøvet helt inn.
Sette på tilbehør (figur A og B)
Disse modellene leveres med noe eller alt
av følgende tilbehør:
Et smalt sugestykke (9) for vanskelig
tilgjengelige steder.
En børste (8) for møbler og trapper.
Når du skal sette på et tilbehør, gjør du
følgende:
Ta frem tilbehøret fra
oppbevaringsplassen på apparatet
(figur J).
Sett på det aktuelle tilbehøret fremst
på apparatet.
Andre risikoer
Ved bruk av verktøyet kan det oppstå
ytterligere risikoer som kanskje ikke er
inkludert i sikkerhetsadvarslene som
følger med. Disse risikoene kan bli
forårsaket av feil bruk, langvarig bruk osv.
Selv om de relevante
sikkerhetsbestemmelsene blir fulgt, og
sikkerhetstiltakene blir gjennomført, kan
visse gjenværende risikoer ikke unngås.
Disse omfatter:
Personskader som forårsakes av
berøring av en roterende/bevegelig
del.
Personskader som forårsakes av at
en del, et blad eller tilbehør endres.
Personskader som forårsakes av
langvarig bruk av et verktøy. Når du
bruker et verktøy i lange perioder,
må du sørge for å ta regelmessige
pauser.
Svekket hørsel.
Helsefarer som forårsakes av
innånding av støv som dannes når
du bruker verktøyet (eksempel:
arbeid med tre, spesielt eik, bøk og
MDF).
Bruk
Før førstegangs bruk skal batteriet
lades i minst 24 timer.
Sett apparatet i ladeenheten når det
ikke er i bruk.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Dv9605tn

Table of Contents