Black & Decker DV1205TN Original Instructions Manual page 71

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Tekniske data
Spæn-ding
Batteri
Vægt
Hoved
Vægt
Lader
Model
Indgangsspænding
Udgangsspænding
Udgangsstrømstyrke
Ladetid ca.
Vægt
Lydtrykniveau i henhold til EN 60704-1: <70 dB(A)
Garanti
Black & Decker garanterer, at produktet
er fri for materielle skader og/eller
fabrikationsfejl ved levering til kunden.
Garantien er et tillæg til forbrugerens
lovsikrede rettigheder og påvirker ikke
disse. Garantien gælder inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske
Union og i Det Europæiske
Frihandelsområde.
Hvis et Black & Decker-produkt går i
stykker på grund af materiel skade og/
eller fabrikationsfejl eller på anden måde
ikke fungerer i overensstemmelse med
specifikationen inden for 24 måneder fra
købsdatoen, påtager Black & Decker sig
at reparere eller ombytte produktet med
mindst mulig ulempe for kunden.
Garantien gælder ikke for fejl og mangler,
der er sket i forbindelse med:
Erhvervsmæssig brug af produktet,
professionel brug eller udlejning.
Produktet har været anvendt eller
behandlet forkert.
Produktet har taget skade pga.
fremmedlegemer, substanser eller
uheld.
Garantien gælder ikke, hvis
reparationer er udført af andre end et
autoriseret Black & Decker-
værksted.
DV9605TN H2
Vdc 9.6
Type NiCD/NiMH
kg 1,3
kg 1,6
*A135040I
DV12
Vac 230
13,5 Vac
mA 400
t 24
kg 0,3
CHA002014* CHA00302* *A140020D
DV12
DV12
100-240
100-240
7,2-24 Vdc
7,2-24 Vdc
85
130
24
24
0,3
0,3
For at udnytte garantien skal produktet og
købskvitteringen indleveres til
forhandleren eller til et autoriseret
værksted. Kontakt det lokale Black &
Decker-kontor på den adresse, der er
opgivet i denne vejledning, for at få
oplysninger om nærmeste autoriserede
værksted. En liste over alle autoriserede
Black & Decker-serviceværksteder samt
servicevilkår er tilgængelig på internettet
på adressen:
www.2helpU.com
Gå venligst ind på vores website
www.blackanddecker.dk for at
registrere dit nye produkt og for at blive
holdt ajour om nye produkter og
specialtilbud. Der findes yderligere
oplysninger om mærket Black & Decker
og vores produktsortiment på adressen
www.blackanddecker.dk.
DANSK
DV1205TN H2
12.0
NiCD/NiMH
1,4
1,7
DV96
230
14 Vac
200
24
0,3
71

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Dv9605tn

Table of Contents