Çevrenin Korunması - Black & Decker DV1205TN Original Instructions Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
TÜRKÇE
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün, normal
ev çöpleriyle birlikte
atılmamalıdır.
İleride Black & Decker ürününü
değiştirmeye ya da cihazınızın artık
kullanılmaz duruma geldiğine karar
verirseniz, ev atıklarıyla birlikte atmayın.
Bu ürünün ayrıca toplanmasını sağlayın.
Kullanılmış ürün ve ambalajların
ayrı ayrı toplanması,
malzemelerin geri
dönüştürülerek yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüştürülmüş malzemelerin
yeniden kullanılması çevre
kirliliğinin önlenmesine yardımcı
olur ve hammadde talebini
azaltır.
Belediyeler, elektrikli ev aletlerinin, yasal
düzenlemelerle kendi gösterecekleri atık
alanlarında ya da yeni bir ürün
alındığında satıcı aracılığıyla ev
çöplerinden ayrı toplanmasını
sağlayabilir.
Black & Decker, sattığı ürünler kullanım
ömürlerini tamamladığında, bu ürünlerin
toplanıp geri dönüştürülmesine yönelik
bir hizmet sunmaktadır. Bu hizmetten
yararlanmak için, ürününüzü bir yetkili
servise götürebilirsiniz. Yetkili servisler
bu ürünleri bizim adımıza kabul
etmektedir.
Bu kılavuzda adresi bulunan yerel Black
& Decker bürosuyla bağlantı kurarak size
en yakın yetkili servisin yerini
öğrenebilirsiniz. Ayrıca, yetkili Black &
Decker servislerinin listesini, satış
sonrası hizmetlerine ilişkin tüm ayrıntıları
ve bağlantı bilgilerini: www.2helpU.com
adresindeki Internet sitesinden
edinebilirsiniz.
90
Pil (Şekil K)
Ürünü kendiniz atmak
istiyorsanız, pil aşağıda
anlatıldığı gibi çıkarılmalı ve
yerel düzenlemelere uygun
şekilde atılmalıdır.
Cihazı motoru durana kadar
çalıştırarak pilin boşalmasını
sağlamanız önerilir.
Serbest bırakma düğmesine (2)
basın ve toz toplayıcıyı (1) çıkarın.
Filtreleri (10 ve 11) saat yönünde
çevirerek çıkarın (Şekil H).
Cihazın gövdesini bir arada tutan
yedi vidayı çıkarın.
Kapak yarısını gövde yarısından
ayırın.
DV96VXZ ve DV12VXZ, katalog
numaraları için,
- küçük kapağı, filtre temizleme
sürgüsünden çekip çıkarın ve
sürgüyü yerinde tutan vidayı
kaldırın.
- tüm motor/fan/pil takımını kaldırın
Pil takımını ana gövdeden çıkarın.
Pili, uçları birbiriyle kısa devre
yapmayacak biçimde uygun bir
ambalaja koyun.
Pili servisinize veya bir yerel geri
dönüşüm birimine ulaştırın.
Pil bir kere çıkarıldıktan sonra yeniden
yerine takılamaz.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Dv9605tn

Table of Contents