Download Print this page

Reiniging En Onderhoud - Black & Decker Dustbuster Series Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
De eenheid moet van de
netspanning worden ontkoppeld
en voor reparatie naar een
erkend servicecentrum worden
gebracht
De oplader is uitsluitend bedoeld
voor gebruik binnenshuis.
Lees de gehele
gebruiksaanwijzing aandachtig
door voordat u het apparaat
gaat gebruiken.
Onderdelen (fig. A)
1. Aan/uit-schakelaar
2. Ontgrendelknop
3. Neus
4. Hanglus
Fig. A
5. Spleetzuigmond (V2401/V2405/
V2405B/V3605/V3605G/V4899/
V4890C/V4890CN/V6090C)
6. Borstelzuigmond (V2401/V2405/
V2405B/V3605/V3605G/V4899/
V4890C/V4890CN/V6090C)
Assemblage
V2401/V2405/V2405B/V3605/V3605G/
V4899/V4890C/V4890CN/V6090C –
Bevestigen van de accessoires
(fig. A & B)
Deze modellen worden geleverd met de
volgende accessoires:
- een spleetzuigmond (5) voor nauwe
ruimtes
- een borstelzuigmond (6) voor
meubels en trappen
Ga als volgt te werk bij het plaatsen van
een accessoire:
Haal de accessoires van het apparaat.
Plaats het juiste accessoire op de
voorkant van het apparaat.
U kunt het andere accessoire weer
terugplaatsen door dit in de
accessoirehouder te klikken.
Voor het terugplaatsen van beide
accessoires:
NEDERLANDS
Schuif de spleetzuigmond in de borstel.
Duw de accessoires omlaag tot deze
op de plaats klikken.
Gebruik
Het apparaat kan worden opgeladen
terwijl het op een werkbank is
geplaatst of aan een muur is
gehangen met behulp van de
meegeleverde wandhaak.
Voor het eerste gebruik moet de accu
ten minste 16 uur worden opgeladen.
Laat het apparaat altijd aangesloten
op de oplader wanneer het niet
wordt gebruikt.
Opladen van de accu (fig. A)
Controleer of het apparaat is
uitgeschakeld. De accu wordt niet
opgeladen als de aan/uitschakelaar
op aan staat.
Steek de stekker van de oplader (8)
in de connector (9) aan de
achterzijde van het apparaat.
Steek de stekker van de oplader (7)
in het stopcontact.
Laat het apparaat ten minste 16 uur
opladen.
Tijdens het opladen kan de oplader warm
worden. Dit is normaal en het betekent
niet dat er problemen zijn. Het apparaat
kan voor onbepaalde tijd op de oplader
aangesloten blijven.
Waarschuwing! Laad de accu niet op
bij omgevingstemperaturen onder 4 °C of
boven 40 °C.
Aan- en uitschakelen (fig. D)
Om in te schakelen schuift u de aan/
uit-schakelaar (1) naar voren.
Om uit te schakelen schuift u de
aan/uitschakelaar naar achteren.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing! Reinig de filters
regelmatig.
Reinigen van de neus en filters
(fig. E & F)
De filters zijn geschikt voor hergebruik en
moeten regelmatig worden gereinigd.
23

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading