Rengøring Og Vedligeholdelse - Black & Decker DV1205TN Original Instructions Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Opladning af batteriet (fig. C)
Inden batteriet oplades:
Kontroller, at apparatet er slukket.
Batteriet oplades ikke, når tænd/
sluk-kontakten (3) er i tændt-
positionen.
Sæt apparatet i basisenheden (6)
som vist.
Tilslut laderen. Tænd på
stikkontakten.
Ladeindikatoren (4) begynder at lyse.
Lad apparatet lade i mindst 24 timer.
Under opladningen kan laderen blive
varm. Dette er helt normalt og er ikke
ensbetydende med et teknisk problem.
Apparatet kan være tilsluttet til laderen i
længere perioder. Ladeindikatoren (4)
lyser, så længe apparatet er tilsluttet til
laderen, der er sat i stikkontakten.
Advarsel! Batteriet må ikke oplades i
omgivelsestemperaturer under 10°C eller
over 40°C.
Start og stop (fig. D)
Tænd apparatet ved at skubbe tænd/
sluk-kontakten (3) fremad.
Sluk apparatet ved at skubbe tænd/
sluk-kontakten (3) tilbage.
Optimering af sugeeffekten (fig. E)
For at sikre optimal sugeeffekt skal
filtrene rengøres regelmæssigt under
brug.
Skub knappen til rengøring af filter
(5) op og ned et par gange for at
ryste støv, der blokerer filtrene, ud
(10 og 11).
Rengøring og vedligeholdelse
Advarsel! Rengør filtrene regelmæssigt
(10 og 11).
Rengøring af børstehovedet
Fjern eventuelle hår eller
fremmedlegemer, der måtte være
viklet omkring eller fastklemt i
nærheden af børstecylinderen (2),
så den kan rotere frit. Brug om
nødvendigt en saks.
DANSK
Rengøring af mundstykke og filtre
(fig. F - I)
Filtrene er genanvendelige og skal
rengøres regelmæssigt.
Tryk på udløserknappen (2), og tag
mundstykket (1) af.
Tøm mundstykket (1) (fig. G).
Fjern filtrene (10 og 11) ved at dreje
dem med uret (fig. H).
Adskil filtrene (10 og 11)
Børst eventuelt løstsiddende støv af
filtrene (10 og 11).
Vask filtrene i varmt sæbevand
(fig. I).
Advarsel! Apparatet må ikke nedsænkes
i vand.
Sørg for, at mundstykket (1) og
filtrene (10 og 11) er tørre.
Sæt filtrene (10 og 11) i apparatet
igen ved at dreje dem mod uret, indtil
de låses på plads.
Sæt mundstykket (1) på apparatet.
Sørg for, at mundstykket klikker på
plads.
Advarsel! Apparatet må aldrig bruges
uden filtrene. Optimal støvsugning kan
kun opnås med rene filtre.
Udskiftning af filtrene
Filtrene skal udskiftes hver 6. til 9.
måned, og i øvrigt hvis de bliver slidte
eller beskadigede. Udskiftningsfiltre fås
hos Black & Decker-forhandleren (kat. nr.
VF70):
Tag de gamle filtre ud af apparatet
som beskrevet ovenfor.
Sæt de nye filtre i apparatet som
beskrevet ovenfor.
Opbevaring af tilbehøret (fig. J)
Tryk tilbehøret ind i de tilhørende
holdere, så det låses fast.
69

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Dv9605tn

Table of Contents